[FSFE PR][SV] Mjukvarupatent: en dålig dag för Europa

FSF Europe press at fsfeurope.org
Wed May 19 19:08:20 CEST 2004


                            19e maj, 2004

           Mjukvarupatent: en dålig dag för Europa

"Europa är på väg att slutgiltigt ge upp sitt mål med att till 2010
bli den 'mest konkurrenskraftiga kunskaps-baserade regionen' och har
vid flertalet tillfällen misslyckats demokratiskt. Det är beklagligt
att den optimism och tillit som fanns till den Tyska regeringen var
förhastad. Gårdagen var inte en bra dag för varken Europa eller
Tyskland!" kommenterar Georg Greve, ordförande för Free Software
Foundation Europe (FSFE), gårdagens beslut i Europeiska Unionens
ministerråd angående "datorrelaterade uppfinningar."

Det direktiv som ministerrådet till slut enades om går tvärt emot
det tidigare förslaget från Europaparlamentet som sade nej till
införandet av patent på mjukvara vid en omröstning i september.

Det Europeiska Patentkontoret (EPO) har hittills beviljat runt 30.000
mjukvarupatent. Förslaget från Europaparlamentet hade gjort att de
flesta redan beviljade mjukvarupatenten hade ogillats. Något som
skulle ha främjat innovation och konkurrenskraft i Europa.

Ministerrådets direktiv, som Sverige okritiskt stött, går istället i
riktningen att legalisera de patent som redan beviljats. Om Europa-
parlamentet beslutar om direktivet så kommer dessa 30.000 patent-
minor att armeras, utan hänsyn tagen till den effekt deras explosion
kommer att få på ekonomi och samhälle.

Georg Greve avslutar: "Den Tyska justitieministern Zypries talade
om ett 'rundabordssamtal' med intresserade parter för att främja
ömsesidig förståelse. I stället för att 'främja ömsesidig förståelse'
efter att beslutet har tagits så föreslår jag att man använder
tillfället för att etablera permanenta rundabordssamtal där diskussioner
kring hållbara politiska beslut kan föras. Målet med sådana samtal
skulle vara att i alla fall komma ikapp den internationella konkurrensen
igen."

Med hänsyn tagen till direktivet föreslår vi att Europaparlamentet
inte accepterar det liggande förslaget utan återinför de begränsningar
i patenterbarhet som man ursprungligen enades kring.


Om Free Software Foundation Europe

 Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell icke-statlig
 organisation som arbetar med alla aspekter av Fri Programvara i Europa.
 Tillgång till mjukvara avgör vem som har möjlighet att medverka i
 ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera och
 redistribuera programvara, som de beskrivs i definitionen för Fri
 Programvara, erbjuder möjligheten för lika tillgång till informations-
 samhället. Centrala frågor för FSF Europe är att skapa medvetenhet kring
 dessa frågor, säkra Fri Programvara politiskt och juridiskt samt ge
 människor frihet genom att stödja utvecklingen av Fri Programvara. FSF
 Europe bildades 2001 som den Europeiska systerorganisationen till Free
 Software Foundation i USA.

 http://fsfeurope.org

  
Kontakt

  Sverige:
    Jonas Öberg  <oberg at fsfeurope.org>
    telefon: +46-31-546211

  Europa:
    Georg C. F. Greve  <greve at fsfeurope.org>
    telefon: +49-40-23809080
    fax:   +49-40-23809081


  Ytterligare kontaktinformation är tillgänglig på
  
  http://fsfeurope.org/contact/


More information about the Press-release-sv mailing list