FSFE Nieuwsbrief - oktober 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Thu Oct 25 12:44:22 UTC 2018


 = FSFE Nieuwsbrief - oktober 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201810.nl.html ]

 == Microsoft doet mee met het Open Invention Network ==

Historisch gezien heeft Microsoft softwareoctrooien gebruikt om de
adoptie van Vrije Software in bedrijven en in het openbaar bestuur te
vertragen door octrooi-inbreuk te claimen op belangrijke Vrije
Softwarecomponenten en miljarden dollars van de herdistributeurs van
Vrije Software in te nemen. In de afgelopen jaren zocht Microsoft echter
steeds meer toenadering tot de Vrije Softwaregemeenschap. In oktober
leidde dit tot Microsoft's volgende grote stap: het toetreden tot het
LOT Network en het Open Invention Network (OIN), twee organisaties die
zich richten op het oplossen van problemen die zijn ontstaan door
softwareoctrooien richting GNU/Linux systemen.

LOT werkt om leden te beschermen tegen zogenaamde "niet-praktiserende
entiteiten" terwijl de OIN een gedefinieerde set van Vrije
Softwaretechnologieën wil beschermen tegen octrooigeschillen. Dit hebben
zij gedefinieerd in hun zogenoemde "Linux systeemdefinitie" [1].

De FSFE verwelkomt Microsoft's stappen en moedigt hen aan om door te
gaan in deze richting [2]. De FSFE sluit zich aan bij onze
zusterorganisatie, de Free Software Foundation (FSF) in hun eis [3] dat
nuttige volgende stappen een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring
zouden moeten vormen waarin Microsoft alle octrooischendingen op het
gebruik van Linux in Android heeft gestaakt; om de lijst van pakketten
die beschermd zijn tegen patenten binnen de definitie van het "Linux
Systeem" uit te breiden om elk Vrije Softwarecomponent in een GNU/Linux-
systeem op te nemen; en om de vroegere patent royalty's, afgedwongen uit
Vrije Software, te gebruiken om de daadwerkelijke afschaffing van alle
patenten op ideeën in software te financieren.

--------------------------------------------------------------------

Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders! [4]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- Van 27 tot en met 30 december zal het 35e Chaos Communication Congress
 worden gehouden en de FSFE is blij om opnieuw gastheer te zijn op een
 assemblee. Deze fungeert als informatiekraam en ontmoetingsplaats voor
 onze vrienden en alle vrienden van Vrije Software. We zoeken naar
 sessies voor de assemblee: inspirerende lezingen, interactieve
 werkgroepen, gemeenschaps-/ontwikkelaars-/strategische ontmoetingen of
 welke andere publieke, informatieve of groepsactiviteiten dan ook. U
 vindt onze oproep voor sessies tot november 19 op [5].

- - In het eerste weekend van oktober organiseerde de FSFE haar
 jaarlijkse vergadering in de Onion Space in Berlijn. De algemene
 vergadering bestaat uit de leden van de FSFE die verantwoordelijk zijn
 voor de strategische planning en budgettering. Naast de leden
 verwelkomde de algemene vergadering van dit jaar onze nieuwste
 medewerker Alexander Sander als gast. Spoedig na ontvangst van deze
 nieuwsbrief zal er een meer gedetailleerd verslag, inclusief officiële
 notulen, worden gepubliceerd op onze homepage.

- We hebben twee nieuwe medewerkers aangenomen: Galia Mancheva [6] en
 Gabriel Ku Wei Bin [7] zijn toegetreden als projectmanagers. We zijn
 erg blij om te zien hoe ons team organisch groeit en u zult binnenkort
 in deze nieuwsbrief meer lezen over het werk van Galia en Gabriel.

- Voorafgaand aan de verkiezingen in Hessen [8] en Beieren [9] heeft de
 FSFE samen met de "Vrije Kennis Coalitie" nog een "Digital-O-Mat" [10]
 gepubliceerd. De Digital-O-Mat is een van onze verkiezingscampagnes en
 een online gereedschap om kiezers te helpen zich te informeren over de
 standpunten van de partijen over Vrije Software. Kiezers kunnen de
 Digital-O-Mat gebruiken om hun eigen opvattingen over
 internetgerelateerd beleid te vergelijken met die van de deelnemende
 partijen en op deze manier kunnen zij hun beste match vinden. Om ook
 de standpunten van de partijen in een bredere context te begrijpen en
 de publieke aandacht te vergroten heeft de FSFE hun standpunten in een
 publieke verklaring [11] geanalyseerd en geëvalueerd.

- De voorzitter van de FSFE, Matthias Kirschner, hield een lezing op
 Kernel Recipes [12] over het belang van Vrije Software en haar rol in
 de bescherming van de democratie.

- De landcoördinator Duitsland van de FSFE, Björn Schießle, gaf een
 lezing in het kader van de "Free Software Free Knowledge as a
 Profession" [13] -serie, die georganiseerd en gehost werk door de
 speciale werkgroep van de TU Dresden.

 == Mis het niet: komende evenementen van de FSFE ==

Van 15 tot 17 november zal een deel van het FSFE-team aanwezig zijn op
SFScon [14] in Bozen (Italië). De voorzitter van de FSFE, Matthias
Kirschner, zal een lezing geven en onze EU programma-manager
overheidsbeleid Alexander Sander zal een beleidswerkgroep organiseren.
Ook zullen we aanwezig zijn met een kraam, alwaar we de bevindingen van
de REUSE [15] -softwarestudie, uitgevoerd door de Universiteit van
Bozen, zullen presenteren. Als u in de buurt bent, kom dan eens langs:
we kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

 == Word actief ==

Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de vrijheid van software en
de missie van de FSFE te brengen is het goed om onze doelstelling in hun
moedertaal aan hen uit te leggen. Ons team van vertalers [16] doet
fantastisch werk door ervoor te zorgen dat een meerderheid van de
Europeanen onze pagina's in hun moedertaal kan lezen. Vele delen van
onze homepage zijn vertaald in meer dan 20 Europese talen. Dit is een
onschatbare bijdrage aan de verspreiding van softwarevrijheid en we zijn
alle bijdragers dankbaar die ons hierbij geholpen hebben.

Elke homepage heeft echter van tijd tot tijd een update nodig en we
zullen in de komende weken verschillende delen van onze homepage
vernieuwen, naast onze algemene publicaties en nieuws, zoals deze
nieuwsbrief. Dit betekent nieuwe delen van onze pagina die vertalingen
nodig hebben. Als u een moedertaalspreker bent van een andere taal dan
het Engels en u houdt van vertalen, sluit u zich dan nu aan bij ons
vertalersteam [17] en help ons om onze infrastructuur te moderniseren
door onze boodschap uit te dragen. Ons vertalersteam is zeer behulpzaam
en verheugt zich op het verwelkomen van nieuwe leden. U kunt contact
opnemen met het team via onze e-maillijst [18] of met individuele
coördinatoren [19] die vermeld staan op de pagina met vertalers.

 == Vacatures bij FSFE ==

Op dit moment hebben wij vacatures voor zowel een stage als voor een
"Bundesfreiwilligendienst" [20]. Meer informatie over onze stages,
vorige stagiairs en stagiaires en huidige vacatures vind u op onze
pagina met stages [21].

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeen, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons op.
Zoals altijd is het adres newsletter at fsfe.org. We kijken ernaar uit om
van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [22], supporters [23]
en donoren [24] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [25] die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders! [26]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: https://www.openinventionnetwork.com/joining-oin/linux-system/
 2: https://fsfe.org/news/2018/news-20181023-02.html
 3: https://www.fsf.org/news/fsf-statement-on-microsoft-joining-the-open-invention-network
 4: https://fsfe.org/join/nl2018-10
 5: https://fsfe.org/news/2018/news-20181024-01
 6: https://fsfe.org/about/mancheva/mancheva
 7: https://fsfe.org/about/ku/ku
 8: https://hessen.digital-o-mat.de/
 9: https://bayern.digital-o-mat.de/
 10: https://digital-o-mat.de/
 11: https://fsfe.org/news/2018/news-20181010-01.nl.html
 12: https://kernel-recipes.org/en/2018/talks/democracy-requires-free-software/
 13: https://wiki.fsfw-dresden.de/doku.php/ringvorlesung/ws2018
 14: https://www.sfscon.it/
 15: https://reuse.software/
 16: https://fsfe.org/contribute/translators/
 17: https://fsfe.org/contribute/translators/
 18: https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators
 19: https://fsfe.org/contribute/translators/
 20: https://fsfe.org/news/2018/news-20180913-01.en.html
 21: https://fsfe.org/contribute/internship.html
 22: https://fsfe.org/contribute/contribute
 23: http://fsfe.org/join
 24: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 25: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 26: https://fsfe.org/join/nl2018-10


More information about the Newsletter-nl mailing list