FSFE Nieuwsbrief - september 2018

press at fsfe.org press at fsfe.org
Wed Sep 19 12:30:57 UTC 2018


 = FSFE Nieuwsbrief - september 2018 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201809.nl.html ]

 == Beperkte uitzondering voor Vrije Software in de auteursrechtrichtlijn ==

Op 12 september verwierp het Europees Parlement het mandaat om de
controversiële wetgeving die bedoeld is om online auteursrecht te
herzien versneld door te voeren. Na de vorige afwijzing in juli stemden
zij opnieuw over dit pakket en deze keer werd het aangenomen.
Desalniettemin hebben we met amendement 143 en 150 van het huidige
voorstel voor auteursrechtherziening tenminste een beperkte uitzondering
voor “open bron software ontwikkelplatforms (..) binnen de betekenis van
deze richtlijn”. ( geconsolideerd document [1] )

Deze uitzondering is deels een resultaat van onze Red Code Delen-
campagne [2]. Bijna 13.000 individuen hebben al onze open brief
ondertekend waarin gevraagd word om de mogelijkheid om online software
de delen en te bouwen veilig te stellen en veel Vrije Software-
supporters lieten van zich horen. Ga alstublieft door met het steunen
van deze campagne omdat het debat nog niet voorbij is.

in de volgende stap starten het Europees Parlement en de Rad een
trialoog onder voorzitterschap van de Europese Commissie. Dit debat zal
waarschijnlijk voortduren tot volgend jaar. We zullen dit proces
zorgvuldig volgen en van ons laten horen voor Vrije Software. Meld u aan
als supporter [3] als u ons werk wil steunen.

 == "Ga vandaag voor open, er is geen excuus" ==

Als deel van onze Publiek Geld? Publieke Code!-campagne houden we een
serie interviews die goede voorbeelden en use cases uitlichten als beste
praktijken. Deze keer hielden we een interview met Timo Aarnio [4], GIS-
expert bij het National Land Survey van Finland en product-eigenaar van
Oskari-software. Oskari is een prijswinnend Vrije Software platform voor
het browsen, delen en analyseren van geografische informatie uit
gedistribueerde data-bronnen. Lees over de achtergrond, de
ontwikkelpraktijken en een netwerk van meer dan 38 organisaties uit de
publieke en private sector.

--------------------------------------------------------------------

Help ons om Publiek Geld? Publieke Code! te eisen! [5]

--------------------------------------------------------------------

 == Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE ==

- De FSFE is nu officieel partner van de Duitse
 "Bundesfreiwilligendienst", een opvolger van de voormalige
 alternatieve burgerdienst. Een betaalde vrijwilliger kan nu voltijds
 op ons kantoor werken en leren over Vrije Software en onze
 gemeenschap. We hebben een oproep [6] geplaatst voor deze vacature.
 Word onze eerste "Bufdi" of verspreid de boodschap naar mensen die
 interesse zouden kunnen hebben.

- Tot twee jaar geleden verdedigde de FSFE met succes [7] de rechten van
 gebruikers op vrije keuze tegen verplichte routers die door
 internetdienstverleners in Duitsland waren geïntroduceerd. Recente
 cijfers lijken het belang van onze activiteiten te erkennen, omdat zij
 suggereren (Duits) [8] dat het aantal gebruikers dat gebruik maakt van
 hun recht op vrije keuze is verdubbeld sinds de wet van kracht werd in
 2016. Dankzij Tobias Platen's bevindingen [9] hebben gebruikers nu
 echter een “vrijheid van keuze” maar ze hebben geen volledige
 “software-vrijheid” omdat veel ingebedde apparaten nog steeds gebruik
 maken van propriëtaire diensten.

- De FSFE verwelkomt Alexander Sander [10] als onze nieuwe
 programmamanager EU-overheidsbeleid.

- OMEMO is een XMPP-extensieprotocol dat einde-naar-einde versleuteling
 voor XMPP-cliënten specificeert. Het is op dit moment feitelijk de
 standaard voor XMPP-encryptie. In zijn blog [11] discussieert Vanitas
 Vitae de huidige problemen en de voorzienbare toekomst van zijn
 protocol.

- Paul Boddie beargumenteert [12] hoe voorvechters van Vrije Software
 het begrip voor het belang van hun boodschap kunnen verbeteren door de
 vier vrijheden van software uit te breiden met eigen vrijheden of
 verklaringen.

- Isabel Drost-Fromm post een gedetailleerd overzicht [13] van de
 keynote van Lorena Jaume-Palasi op FrOSCon over de kruising van ethiek
 met technologie: "Blessed by the algorithm - the computer says no!".

- Op de 25e verjaardag van Debian schrijft [14] Bits from the Basement
 over vrijheid, Aretha Franklin en Debian's verjaardag.

- Diderik van Wingerden schat in en berekent [15] hoeveel voordeel Vrije
 Software-projecten zouden hebben van mensen die 25% van de prijs van
 vergelijkbare propriëtaire alternatieven zouden doneren.

- Torsten Grote legt uit [16] hoe reproduceerbare bouwprocessen werken
 en waarom deze van belang zijn voor Briar.

- FSFE's programmamanager Max Mehl en FSFE's systeembeheerder Albert
 Dengg namen deel aan BalCCon met een lezing over "Publiek Geld?
 Publieke Code!" en een "Bevrijd Uw Android"-werkgroep.

- FSFE had een kraam op de NLLGG Software Freedom Day 2018 [17] in
 Utrecht en op FrOSCon [18] in St. Augustin (Duitsland)

 == Vacatures bij FSFE ==

We hebben op dit moment vacatures voor een stage en voor een
"Bundesfreiwilligendienst". Lees over onze stages, vorige stagiair(e)s
en huidige vacatures op onze stagepagina [19]

 == Draag bij aan onze nieuwsbrief ==

Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar
ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter at fsfe.org [20]. We kijken
ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers [21], supporters [22]
en donoren [23] die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze
vertalers [24], die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw
moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,

Erik Albers

--------------------------------------------------------------------

Help ons om Publiek Geld? Publieke Code! te eisen! [25]

--------------------------------------------------------------------

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

 1: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+XML+V0//EN
 2: http://savecodeshare.eu/
 3: https://fsfe.org/join/nl2018-09
 4: https://fsfe.org/news/2018/news-20180917-01
 5: https://fsfe.org/join/nl2018-09
 6: https://fsfe.org/news/2018/news-20180913-01
 7: https://fsfe.org/activities/routers/
 8: https://www.golem.de/news/vodafone-zahl-der-nutzer-der-routerfreiheit-hat-sich-verdoppelt-1808-136073.html
 9: http://blogs.fsfe.org/tobias_platen/2018/08/01/two-years-of-terminal-device-freedom/
 10: https://fsfe.org/news/2018/news-20180907-01.en.html
 11: https://blogs.fsfe.org/vanitasvitae/2018/09/07/future-of-omemo/
 12: https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=2307
 13: http://blog.isabel-drost-fromm.de/posts/froscon-2018.html
 14: http://www.gag.com/bdale/blog/posts/Mixed_Emotions_On_Debian_Anniversary.html
 15: http://think-innovation.com/blog/should-you-donate-to-open-source-software/
 16: https://blog.grobox.de/2018/building-briar-reproducible-and-why-it-matters/
 17: https://nllgg.nl/bijeenkomst/20180915
 18: https://www.froscon.de/
 19: https://fsfe.org/contribute/internship.html
 20: https://fsfe.org/mailto:newsletterATfsfeDOTorg
 21: https://fsfe.org/contribute/contribute
 22: https://fsfe.org/join
 23: https://fsfe.org/donate/thankgnus
 24: https://fsfe.org/contribute/translators/translators
 25: https://fsfe.org/join/nl2018-09


More information about the Newsletter-nl mailing list