FSFE Nieuwsbrief - Mei 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Mon May 2 15:43:48 CEST 2016


 = FSFE Nieuwsbrief - Mei 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201605.nl.html ]

 == EU bedreigt haar standaardisatie-doelen met FRAND-licentiëring ==

De Europese Commissie heeft, als deel van haar digitale interne
marktstrategie, de communicatie over prioriteiten in ICT-standaardisatie
gepubliceerd[1] als één van de cruciale factoren in de digitale
economie. FSFE verwelkomt de algehele aanpak van de communicatie in het
voordeel van meer open standaarden en een grotere rol van Vrije
Software-gemeenschappen in het standaardisatieproces.

In het document ontbreekt echter een juist begrip van de
licentiëringsvoorwaarden van standaard-essentiële patenten om Vrije
Software op te nemen in processen die de standaarden vaststellen. FSFE
uit haar bezorgdheid in het bijzonder ten aanzien van de promotie van
zogenoemde "eerlijke, redelijke en niet-discriminerende" ("fair,
reasonable, and non-discriminatory" ofwel FRAND)-licentiëringstermen[2]
die in de praktijk incompatibel zijn met Vrije Software. Op deze manier
bedreigt het document iedere inspanning die is vastgesteld door de
Europese Commissie om Vrije Software-gemeenschappen te integreren in
standaardisatie.

 == Europese Commissie versus Google Android ==

Op 20 april 20 vatte de Europese Commissie haar aanklachten samen ten
aanzien van Google's bedrijfsmatige praktijken in verband met het
Android-besturingssysteem[3]. Volgens de Commissie misbruikt Google haar
dominante marktpositie door het vooraf installeren en het als standaard
instellen van Google Search, Google Play Store en Google Chrome op de
meeste Android-toestellen die in Europe worden verkocht. Deze praktijken
sluiten de toegang voor concurrerende zoekmachines af om toegang tot de
markt te verkrijgen.

FSFE heeft eerder haar bezwaren geuit ten aanzien van de claim tegen de
kosteloze distributie van Android[4] die is geuit richting de Europese
Commissie door een coalitie van online dienstverleners. Zij claimden dat
deze praktijk schadelijk is voor competitie. We argumenteerden tegen die
claim omdat zij de gehele essentie van Vrije Software-licentiëring
ondermijnd. Het doet ons plezier dat de Commissie geen aandacht schonk
aan die claim in haar antimededingingszaak tegen Google.

 == Uit de gemeenschap ==

Guido Arnold, onze educatie-teamcoördinator, vatte juridische aspecten
en mogelijk te ondernemen activiteiten samen voor wanneer publiek
gefinancierde scholen MS Office verplichtstellen.[5]

-
Vitaly Repin publiceerde de cursus "Op weg naar de vrije digitale
samenleving" van Richard Stallman in Moodle Backup en IMS Common
Cartridge-formaten[6] en nodigt iedereen uit om feedback te geven en de
cursus te promoten via hun kanalen.

-
Sinds "Let’s Encrypt" uit de beta-testfase is gebruikt en promoot Michal
Nazarewicz deze nieuwe certificaatsautoriteit die vrije TLS-certificaten
levert[7]: "Als je je eigen server beheert dan is er geen excuus om TLS
niet te gebruiken".

-
Björn Schießle blogt over een zelf hostbare toepassing voor het bewaren
van webpagina's, "Wallabag", en over het beheer ervan op een gedeelde
webhostingsdienst[8].

-
Marcus Moeller legt uit hoe je een Freedombox op een Beagle Bone Black
kan installeren om zo zelf een blog te hosten op vrij ontworpen hardware
en zonder de noodzaak om propriëtaire software te gebruiken.[9].

-

 == Wat hebben we verder gedaan? ==

We hebben de achtste verkiezing voor een Fellowship-vertegenwoordiger
gehouden. Deze vertegenwoordiger vertegenwoordigt onze gemeenschap en de
FSFE Fellowship in FSFE's algemene vergadering[10]. Hoewel we slechts
één kandidaat hadden willen we Mirko Boehm bedanken voor zijn
kandidaatstelling en feliciteren dat hij gekozen is[11].

-
Er doen nu meer dan dertig organisaties en bedrijven met ons mee in het
doen van voorstellen aan EU-instellingen en EU-lidstaten om negatieve
gevolgen voor gebruikersrechten en Vrije Software te voorkomen die het
gevolg zijn van EU Radio-apparatuur Richtlijn 2014/53/EU, beter bekend
als 'Radio Afschermingsrichtlijn'[12]. De gezamenlijke verklaring staat
open voor nieuwe ondertekenaars tegen negatieve gevolgen die de 'Radio
Afschermingsrichtlijn' heeft voor softwarevrijheid, gebruikersrechten,
eerlijke competitie, innovatie, milieu en vrijwilligerswerk.

-
FSFE nam ook deel aan een coalitie van organisaties die vechten tegen de
negatieve gevolgen van de 'Radio Afschermingsrichtlijn' in Frankrijk.
Samen ondertekenden we een open brief aan de Franse regering en de
Franse autoriteit die de telecommunicatie regelt (ART)[13] om zeker te
stellen dat de invoering van de 'Radio Afschermingsrichtlijn' in
Frankrijk de Vrije Software geen schade zal berokkenen.

-
Op onze weg om meer transparant en inclusief te worden publiceerden we
onze transparantiebelofte[14], in overeenstemming met de richtlijnen van
Transparency International Duitsland.

-
Veel van onze initiele structuren en oprichtingsdocumenten zijn niet
bijgewerkt sinds FSFE uitgroeide van een kleine groep vrijwilligers tot
een organisatie met een betaalde staf, een Fellowship-programma en een
gemeenschap van duizenden mensen. We zijn nu begonnen met het herzien
van ons "zelfbeeld"[15] om beter te reflecteren op ons gegroeide
besluitvormingsproces. Jonas Öberg, FSFE's uitvoerend directeur, deelt
zijn gedachten en inzichten over mogelijke toekomstige stappen voor
FSFE's structuur en lidmaatschap[16] op zijn blog.

-
Achter de schermen van ons werk hebben we een ticketsysteem gebouwd op
OTRS[17]. Hoewel op het eerste gezicht hier niet veel mensen mee te
maken lijken te hebben zal onze hele communicatie naar verloop van tijd
profiteren van een grotere controle van onze workflow. Het zal ook
worden geopend om te worden gebruikt door vrijwilligers.

-
Van 13 tot en met 15 april vond FSFE's jaarlijkse juridische
licentiëringsworkshop plaats in Barcelona, Spanje. Het evenement is
toegewijd aan het verzamelen van juridische vakmensen van over de hele
wereld om te discussiëren over de meest uitdagende onderwerpen in en
rond Vrije Software-licentiëring. Dit jaar was er een record aantal
deelnemers, hetgeen de toenemende belangstelling voor en het belang van
Vrije Software-licentiëring aantoont.

-

 == Onderneem actie ==

Van 2 tot en met 4 september 2016 zal de eerste FSFE-top plaatsvinden.
Dit evenement is toegewijd aan onze gemeenschap. Om er een unieke en
aantrekkelijke ervaring voor iedereen van te maken verstuurden we vorige
week een Oproep voor deelname[18] aan alle Fellows en aan onze
e-maillijsten. Maak gebruik van deze kans door deel uit te maken van
FSFE's belangrijkste evenement in 2016: word een spreker of
vrijwilliger, of organiseer een workshop of een ander evenement.

 == Goed Vrije Software-nieuws ==

Het Spaanse ministerie van Financiën en Publieke Overheden publiceerde
haar web-gebaseerde oplossing voor het archiveren van elektronische
bestanden onder een Vrije Software-licentie.[19]. Frankrijk loopt ook
niet achter en publiceerde de broncode van de fiscale rekenmachine die
wordt gebruikt door de Franse belastingdienst om de inkomstenbelasting
van personen in Frankrijk mee te berekenen.[20] Dit als gevolg van een
juridische zaak in een rechtbank in Parijs waarvan de conclusie was dat
broncode van software die geschreven is voor en door publieke
autoriteiten beschouwd kan worden als publieke informatie die vrij
toegankelijk kan zijn.

Met dank aan alle vrijwilligers[21] , Fellows[22] en zakelijke
donoren[23] die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers, FSFE[24]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

  1. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market
  2. https://fsfe.org/news/2016/news-20160428-02
  3. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-1506_en.htm?locale=en
  4. https://fsfe.org/activities/policy/eu/20130729.EC.Fairsearch.letter.en.html
  5. https://blogs.fsfe.org/guido/2016/04/public-schools-making-ms-office-mandatory/
  6. https://blogs.fsfe.org/vitaly_repin/2016/04/14/course-on-the-road-to-the-free-digital-society-is-available-in-moodle-and-ims-common-cartridge-formats-now/
  7. http://mina86.com/p/tls-is-a-yes/
  8. http://blog.schiessle.org/2016/04/16/installing-wallabag-2-on-a-shared-web-hosting-service/
  9. https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2016/04/20/setting-up-a-freedombox-on-bbb-to-host-a-blog/
 10. https://fsfe.org/about/team.en.html#general-assembly
 11. https://fsfe.org/news/2016/news-20160502-01
 12. https://fsfe.org/activities/radiodirective/statement
 13. https://fsfe.org/news/2016/news-20160406
 14. https://fsfe.org/about/transparency-commitment
 15. https://blogs.fsfe.org/jonas/?p=60
 16. https://blogs.fsfe.org/jonas/?p=50
 17. http://blogs.fsfe.org/jonas/?p=65
 18. https://wiki.fsfe.org/Events/Summit2016/CallForParticipation
 19. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/spain-publishes-file-archive-tool-open-source
 20. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-unveils-source-code-income-tax-application
 21. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 22. http://fellowship.fsfe.org/join
 23. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 24. https://fsfe.org/index.nl.html


More information about the Newsletter-nl mailing list