FSFE Nieuwsbrief - Juni 2016

press at fsfeurope.org press at fsfeurope.org
Mon Jun 6 07:14:49 CEST 2016


 = FSFE Nieuwsbrief - Juni 2016 =

[ Read online: https://fsfe.org/news/nl/nl-201606.nl.html ]

 == FSFE mede-ondertekende de brief over netneutraliteit ==

FSFE heeft samen met 72 organisaties de brief aan de EU
telecomautoriteiten ondertekend ter ondersteuning van sterke regels rond
netneutraliteit[1] tijdens de lopende onderhandelingen over de
richtlijnen voor de invoering van de onlangs aangenomen EU-richtlijn
2015/2120. Deze richtlijn creëert een basis voor sterke netneutraliteit.
Samen met andere organisaties van over de hele wereld vraagt de FSFE aan
het lichaam van Europese autoriteiten over elektronische communicatie
BEREC en aan de 28 nationale telecomautoriteiten om deze regels te
ondersteunen en om sterke richtlijnen over netneutraliteit in Europa in
te voeren.

 == Van Vrije Software-misverstanden tot software bij CERN - FSFE is druk bezig op evenementen ==

In de afgelopen maand waren de FSFE-staf en -teamleden aanwezig bij
verschillende gelegenheden om evenementen te organiseren en toespraken
te houden. Toespraken en presentaties vormen een groot deel van ons werk
om onze hand uit te steken naar en onze boodschap te communiceren met
mensen van verschillende achtergronden.

FSFE's voorzitter Matthias Kirschner hield een korte toespraak op
Re:publica TEN[2] over het omgaan met misverstanden over Vrije Software.
Hij nam verder als spreker deel aan de Kroatische Linux-
gebruikersconferentie DORS / CLUC[3] in Zagreb, Kroatië, waar hij een
toespraak hield over "De lange weg om mensen in staat te stellen
technologie te controleren".

Tijdens de foss-north conferentie in het Zweedse Göteborg hield FSFE's
vice-voorzitter Alessandro Rubini een toespraak over "Tijd in software
en hardware: hoe er in de Linux-kernel en in het white rabbit-netwerk
van CERN met tijd word omgegaan". FSFE's uitvoerend directeur Jonas
Öberg presenteerde er een toespraak over de "Staat van Vrije Software in
Europa (en elders)".

De Duitse coördinator Max Mehl hield een toespraak over de radio
afschermingsrichtlijn tijdens de negende editie van 'Wireless Battle of
the Mesh' in Porto, Portugal. Uw mede-eindredacteur Polina Malaja gaf
een overzicht van hetzelfde onderwerp tijdens het draadloze
gemeenschapsweekeinde 2016 in Berlijn.

FSFE's Oostenrijkse coördinator Peter Bubestinger hield een toespraak
over Vrije Software op scholen[4] op de Albanese open bron-conferentie
OSCAL.

 == Uit de gemeenschap ==

Torsten Grote biedt een overzicht van recente veiligheidsinnovaties op
het gebied van programma's voor het direct uitwisselen van berichten in
zijn blogpost "Briar - Next Step of The Crypto Messenger Evolution"[5].
Briar heeft als doel om een peer-to-peernetwerk voor directe berichten
te worden dat volledig Vrije Software is. Het maakt gebruik van einde-
naar-einde versleuteling met forward secrecy en vereist niet dat de
metadata van de gebruikers openbaar worden gemaakt. Metadata betreffen
in dit verband de inhoud van de adresboeken en de frequentie van de
gesprekken. Deze criteria zullen helpen bij het bieden van een veilig en
privacyvriendelijk programma voor directe berichtuitwisseling dat voor
iedereen toegankelijk is om in vrijheid te gebruiken.

-
Elena Grandi beschreef haar ervaring met OpenPandora[6], een mobiele
spelcomputer en een mobiele pc. Bij deze gelegenheid kijkt Elena ook
vooruit naar de voor- en nadelen van de opvolger Pyra.

-
Diderik van Wingerden blogde over zijn perceptie van toekomstige
innovaties en de rol die Vrije Software daarin heeft. Hij stelde een
lijst samen van bronnen die hem hielpen bij het opstellen van "Shaping a
vision of the future"[7].

-
Onze uitvoerend directeur Jonas Öberg schreef over het Videorooter
project en het automatisch testen van algoritmen[8]. De code is nu
verbonden met Github-pakketbronnen en iedere keer als iemand de code
verbetert worden de algoritmen opnieuw automatisch getest.

-
Björn Schießle las het contract van de nieuwe coalitie van de Duitse
deelstaat Baden-Württemberg. Hij analyseerde hun beloften over het
promoten van Vrije Software[9] (Duits).

-
Christian Widerström maakte een overzicht van de komende activiteiten en
evenementen waar het Oostenrijkse team aan deelneemt[10]. (Duits)

-
Het project "Duurzaam gebruik van oudere laptops met Linux en Vrije
Software", dat vooral beheerd wordt door Fellow Wolf-Dieter Zimmermann,
heeft de RWE Duurzaamheidsprijs ontvangen[11]. Het project helpt mensen
om over te stappen naar Vrije Software en om met een geschikte GNU
/Linux-installatie gebruik te maken van hun oudere hardware. (Duits)

-

 == Wat hebben we verder gedaan? ==

Hoe voeren we succesvol campagne voor Vrije Software op een manier die
zowel aantrekkelijk is voor het algemene publiek alswel voor politici?
FSFE zocht samenwerking met het Peng!-collectief[12] en leerde van hun
ervaring met het campagnevoeren in een werkgroep die een weekeinde lang
duurde. FSFE's Fellowshipvertegenwoordiger Mirko Boehm vatte de uitkomst
van de werkgroep samen in zijn blog[13].

-
Het FSFE-team Oostenrijk heeft geweldig werk geleverd door met kramen
aanwezig te zijn op Linuxweken Wenen en op de Linuxdagen in Graz
(Duits)[14]. De lokale groep in Berlijn was aanwezig op OpenTechSummit
in Berlijn.

-
Wolf-Dieter Zimmermann gaf een interview over het belang van Vrije
Software binnen open educatieve bronnen[15] (Duits)

-
Het wordt steeds aantrekkelijker om actief te worden voor Vrije Software
en te werken voor FSFE. We ontvangen iedere maand veel sollicitaties
voor ons stageprogramma. Toch voldoen de meeste sollicitaties helaas
niet. Onze uitvoerend directeur Jonas Öberg gaf in zijn blog een paar
hints over hoe een succesvolle sollicitatie voor de stage in te
zenden[16] en over hoe u als stagiair(e) FSFE-teamlid kan worden.

-

 == Kom in actie ==

Word een vrijwilliger en beheer ons blogplatform! Als u interesse heeft
in devops of systeembeheer dan bieden we nu een mogelijkheid om uw
vaardigheden te polijsten en nieuwe trucs te leren door een een
blogplatform te hosten voor duizenden vrijwilligers!

FSFE's blogplatform is een dienst die we bieden aan onze vrijwilligers
zodat zij een plaats hebben om te schrijven over hun verkenningen van
Vrije Software en hun werk in de FSFE. Sinds enige tijd is de dienst in
moeilijkheden gekomen en moet zij worden bijgewerkt.[17]. Dankzij onze
fantastische vrijwilligers die al hun hulp hebben aangeboden bij het
beheren van het platform kan deze dienst blijven voortbestaan.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan ons blog platformteam, neem
dan contact op met onze systeembeheerders via system-hackers (at)
fsfeurope.org of neem direct contact op met Jonas Öberg.

 == Goed Vrije Software nieuws ==

De Hongaarse regering publiceerde een decreet ter promotie van het
gebruik van Vrije Software en Open Standaarden binnen de overheid.[18].
Het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken start een centraal
licentieregister voor software die gebruikt wordt in de publieke sector
en zij rapporteert jaarlijks over de voortgang die wordt geboekt als het
gaat om Vrije Software en Open Standaarden. Tussentijds herzag Frankrijk
haar interoperabiliteitsrichtlijnen die vanaf nu ODF aanbevelen als
standaard communicatieformaat tussen overheden en burgers[19]. De
Zweedse sociale verzekeringsdienst (Försäkringskassan) is vastbesloten
om vast te houden aan haar Vrije Software-strategie en om de door haar
gebruikte Vrije Software-oplossingen te onderhouden[20], volgens de
geplande herziening van de strategie die gepubliceerd wordt in juni.
Zoals gesteld door de sociale verzekeringsdienst maximaliseert Vrije
Software de waarde van IT omdat deze efficiënt gebruikt kan worden.

Met dank aan alle vrijwilligers[21] , Fellows[22] en zakelijke
donoren[23] die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers, FSFE[24]

-- 
Free Software Foundation Europe <https://fsfe.org>
FSFE News <https://fsfe.org/news/news.en.rss>
Upcoming FSFE Events <https://fsfe.org/events/events.en.rss>
Fellowship Blog Aggregation <https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Free Software Discussions <https://fsfe.org/contact/community.en.html>

  1. https://akvorrat.at/sites/default/files/20160502_nn_berec_civilsocietyletter_signed.pdf
  2. https://re-publica.de/16/session/freie-software-missverstandnisse-gekonnt-aufklaren
  3. http://2016.dorscluc.org/activity/29/#activity
  4. http://blogs.fsfe.org/pb/?p=165
  5. https://blog.grobox.de/2016/briar-next-step-of-the-crypto-messenger-evolution/
  6. http://social.gl-como.it/display/3e3ce0df12572dd2557bdda693148259
  7. http://think-innovation.com/blog/shaping-a-vision-of-the-future/
  8. http://blog.jonasoberg.net/automated-testing-of-algorithms/
  9. http://blog.schiessle.org/2016/05/10/freie-software-im-koalitionsvertrag-baden-wurttemberg/
 10. https://blog.widerstroem.com/weblog/4/veranstaltungen-oesterreich-2016-part-i
 11. https://blogs.fsfe.org/wromey/2016/05/06/projekt-nachhaltige-nutzung-auch-alterer-laptops-mit-linux-und-freier-software-erhalt-den-rwe-nachhaltigkeitspreis/
 12. https://www.pen.gg/
 13. https://creative-destruction.me/2016/05/04/how-to-campaign-for-the-cause-of-software-freedom/
 14. https://blog.widerstroem.com/weblog/2/linuxwochen-wien-grazer-linuxtage
 15. http://open-educational-resources.de/podlove/file/502/s/download/c/select-show/OER027.mp3
 16. http://blog.jonasoberg.net/are-you-the-fsfes-next-intern/
 17. http://blog.jonasoberg.net/blogs-and-other-infrastructures/
 18. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/hungary-increase-use-open-source-software
 19. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france%E2%80%99s-rgi-v2-recommends-odf
 20. https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden%E2%80%99s-insurer-open-source-maximises-it-efficiency
 21. https://fsfe.org/contribute/contribute.nl.html
 22. http://fellowship.fsfe.org/join
 23. https://fsfe.org/donate/thankgnus.nl.html
 24. https://fsfe.org/index.nl.html


More information about the Newsletter-nl mailing list