[FSFE-SI] [Fellowship-Slovenia] Prihodnjost te mailing liste

Bernard beernarrd at gmail.com
Mon Nov 9 22:12:33 UTC 2020


Migracija na discourse bi bila v redu. Posamezne veje odprte kode bi potem
živele in umirale kot podforumi. Če bi se potem podobne debate odvile na
posameznih vejah, bi jih bilo zelo enostavno najti in združiti, medsebojno
linkati.

V pet., 30. okt. 2020 10:56 je oseba Matija Šuklje <matija at suklje.name>
napisala:

> Glede na to, da smo debatirali o več mailing listah je mogoče smotrno, da
> vsaj
> omenim katere to so in čemu so (originalno bile) namenjene. Se
> opravičujem, da
> tega nisem prej storil.
>
> FSFE Slovenia (včasih: Fellowship Slovenia) – ta lista:
> fsfe-si at lists.fsfe.org – 69 članov
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-si
> V osnovi namenjena koordinaciji lokalnih dogodkov povezanih z FSFE ali
> njeno
> misijo opolnomočenja uporabnikov z uporabo (FOSS) tehnologije <https://
> fsfe.org/about/mission>
>
> LUGOS List (splošni dopisni seznam)
> lugos-list at lugos.si – veliko
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-list
> Namenjen vsem diskusijam v zvezi z GNU/Linux operacijskim sistemom.
>
> LUGOS Org (javen organizacijski)
> lugos-org at lugos.si – par ducat, se mi zdi
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org
> Narejen za koordinacijo članov, ki pomagajo pri organizaciji prireditev in
> dogodkov na katerih sodeluje društvo Lugos. Seznam ni namenjen splošni
> Linux
> pomoči.
>
> LUGOS Upravni Odbor (interna organizacijska)
> odbor-list at lugos.si – člani LUGOS UO
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/odbor-list
> Za interno komunikacijo upravnega odbora LUGOS.
>
> Kiberpipa (interna/organizacijska)
> pipa at lists.kiberpipa.org – 34 članov
> http://lists.arnes.si/mailman/listinfo/pipa-kiberpipa
> Namenjena koordinaciji Kiberpipe. Ker trenutno Kiberpipa fizično ne
> obstaja
> nikjer, ter se je pravno-formalno priključila LUGOS, so tam debate
> trenutno
> bolj redke in namenjene bolj peščici projektov, ki se še izvajajo (npr. B-
> Sides).
>
> LUGOS ima vsega skup 12 specializiranih dopisnih seznamov za slovenjenje,
> varnost, splošno gobezdanje (včasih notorična lugos-bla@) itd. <http://
> www.lugos.si/drustvo/dopisniseznami>
>
> Kiberpipa je imela še splošen dopisni seznam za obiskovalce, kjer je bilo
> par
> sto naročnikov. Tega nismo migrirali.
>
> Ideja je, da se nekako zmanjša število list in bolj definira kaj gre kam.
> Trenutno je precej splošnih list, in smo vsi nekam razpršeni.
>
> Pri tem ne pomaga, da je LUGOS počel na državni/lokalni ravni kar FSFE
> počne
> na EU-ravni še preden je FSFE sploh nastal. Kiberpipa podobno, le da je
> pri
> njej šlo za fizični prostor, ki ga trenutno ni (oz. je možnost, da se
> vzpostavi v prostoru Računalniškega muzeja¹).
>
> Po mojem mnenju, bi bilo najbolj smotrno, da se:
>
> • Kiberpipino listo in blagovno znamko uporablja za dogodke v fizičnem
> prostoru
> • FSFE SI listo in blagovno znamko uporablja za pravne, filozofske in
> politične debate o FOSS in OSHW
> • LUGOS liste prevetri in oklesti, kjer je potrebno, ampak ne več kot je
> potrebno, da se življenje spet vrne
>
> …pri tem da se, seveda, lahko uporablja za isti dogodek več „brandov“.
> Npr.,
> če gre za fizični dogodek, ki nima veze z Linuxom ali FOSS, bi bila samo
> Kiberpipa; če gre pa za neko koordinirano akcijo za napredek FOSS, pa bi
> bili
> spodaj podpisani vsi trije, plus še kake druge organizacije.
>
> Morebiti bi bilo tudi smotrno razmisliti, da se kako list preseli na
> Discourse
> ali kaj podobnega, kar je današnji mladini bližje kot komunikacijski
> kanal.
> Brez podmladka ne bo nič.
>
> Če pride na tej listi do kakega cca. strinjanja, bom predlagal to tudi na
> LUGOS in Kiberpipa seznamih.
>
>
> lp,
> Matija
>> 1       Računalniški muzej izhaja iz Kiberpipe. Kiberpipa pa je nastala na
> pobudo LUGOS, Ljudmile idr. Tako, da je vse še bolj prepleteno, kot na
> prvi
> pogled :)
> --
> gsm:    tel:+386.41.849.552
> www:    https://matija.suklje.name
> xmpp:   matija.suklje at gabbler.org
> sip:    matija_suklje at ippi.fr
>
>
> _______________________________________________
> Dopisni seznam FSFE-SI
> FSFE-SI at lists.fsfe.org
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-si
> Arhiv je javno dostopen na:
> https://lists.fsfe.org/pipermail/fellowship-slovenia/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20201109/00646a44/attachment.htm>


More information about the FSFE-SI mailing list