[Fellowship-Slovenia] Recikliranje odločb v mednarodnih dogovorih (in zakaj se to tiče FS)

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 10 12:49:30 UTC 2014


Hoj,

imel polne roke dela z izpiti…

Die 14. 08. 14 et hora 16.07.38 Igor Kolar scripsit:
> Karl De Gucht strikes again:
> http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-549_en.htm
> 
> priporočam branje o tem, kako sporazuma in že pripravljenih direktiv za
> njegovo izvedbo ne javno objaviti, ker jim ZDA ne dovoli. Jih bodo pa
> parlamentarcem pokazali, sprintane in priklenjene na mize v reading roomu.

Pričakovano, ampak zanimivo, hvala.

> Matija, ima fsfe kaj kontakta z laquadrature? Njihova aplikacija Piphone za
> brezplačno klicanje parmentarcev je bila kar fina .. Kacin mi je pred
> glasovanjem o ACTI rekel, da je valda proti in da naj prosim že nehamo
> klicat :)

Neke stike imamo, ja. Kaj točno bi pa predlagal/rabil?


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140910/01ce6b49/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list