[Fellowship-Slovenia] Digitalna strategija v Sloveniji in EU do 2020

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 10 09:26:01 UTC 2014


…v katerem Robert Madelin, generalni direktor European Commission’s 
Communications Networks, Content and Technology (CNECT) govori o EU planih 
glede potrebe po širokopasovnega dostopa do interneta, e-zdravju, varnosti na 
internetu, prilagoditvi avtorskega prava digitalni realnosti in seveda Horizon 
2020.

	http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/robert-madelin-eu-not-putting-its-money-where-its-mouth-broadband

Sicer ne omenja FS in odprtih standardov, ampak vseeno precej relevantno 
branje.

Poleg tega trenutno MIZS ravno sprejema komentarje za svoje strategije s 
področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij za javno razpravo:

	
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article//8881/a6a53e02d821d14c3dbcc42bea5b9b35/

Mreža NVO za Vključujočo Informacijsko Družbo¹ bo v Kiberpipi naslednje dni 
imela javni posvet na to temo, da NVO sektor skupaj pripravi nek komentar na 
to temo. To se mi zdi, da bi FSFE/Fellowship Slovenija lahko zelo zanimalo in 
vabim vse na posvet (datum etc. kasneje).


lp,
hook
—
[1]	V nastajanju; soustanovitelji pa so Institut za neposredno e-
	participacijo, LUGOS/Kiberpipa, MMC Pina in Studio 12.
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140910/2d85836e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list