[Fellowship-Slovenia] Redni sestanki v novih prostorih Kiberpipe

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu May 22 22:02:45 UTC 2014


Die 30. 04. 14 et hora 22:26:18 Matija Šuklje scripsit:
> zdaj, ko ima Kiberpipa končno nove in svetlejše prostore¹, bi se lahko
> začeli spet dobivat na mesečni ravni.

Glede na anketo in preference, zgleda najboljši termin vsak:

	drugi torek v mesecu
	ob 20.00 (oz. po POT)

v novih prostorih Kiberpipe¹.

Če se po POT ne obnese, bomo poskusili pa pred POT.

Torej naslednji sestanek bo:

	torek, 10. Junija
	ob 20.00

Do takrat se predloge za agendo sprejema na:

	https://pad.fsfe.org/p/Sestanek_Slovenija_Junij_2014


lp,
hook
—
[1]	Kiberpipa
	https://www.kiberpipa.org/sl/news/11372/kiberpipa-ima-nove-prostore/
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140523/5a7a5c40/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list