[Fellowship-Slovenia] Peticija za svobodo pri določanju kateri OS in programi naj tečejo na naših napravah

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 24 09:41:45 UTC 2014


Hoj,

RacketWare je že lep časa obstoječ projekt/gibanje, da naj se odpravi t.i. 
Windows Tax in Apple Tax – torej situacijo, ko potrošnik/lastnik naprave ne 
more odločiti o tem kateri OS in programje bo dobil pred-naloženo in s tem 
vključeno v ceno naprave. To vprašanje je sporno tako s vidika konkurence, 
varstva potrošnikov, kot tudi varnosti.

Sedaj poskušajo s peticijo (cilj je vsaj 1.000.000 podpisnikov) prepričati 
države, da se primerno spremeni zakonodaja.

FSFE je peticijo že podpisala¹, in bi bilo super, če bi z našega konca še 
Kiberpipa/LUGOS, Ljudmila ipd. organizacije, ter seveda tudi posamezniki.

Podpis peticije same:
	http://no.more.racketware.info/petition/click/en

Več info:
	http://no.more.racketware.info/petition/en/index

Kako pomagati pri promociji:
	http://no.more.racketware.info/petition/index


lp,
hook
——
[1]	Computers in the post-Snowden era: choose before paying!
	http://fsfe.org/news/2014/news-20140324-01.html
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140324/cb4cf9ad/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list