[Fellowship-Slovenia] DFD bo v Kiberpipi **1.4.2014** !!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 19 13:50:39 UTC 2014


CC-jam še Kiberpipino listo, da se lahko vsi vključijo.

Die 12. 03. 14 et hora 14:52:14 Matija Šuklje scripsit:
> Die 14. 02. 14 et hora 11:02:44 Matija Šuklje scripsit:
> > Kdo se javi, da bi pomagal pri DFD letos?
> 
> Ping?

Dejte se pofočkat, kdaj be mel cajt na:

https://dudle.inf.tu-dresden.de/DFD_Slovenija_2014/

> > Kar je za naredit:
> > •	registrirat nas na DFD strani
> 
> Sem nas zaenkrat dodal za *torek* 25.3.
> 
> 	https://documentfreedom.org/en/events/5-dfd-slovenia

Nov link:

https://documentfreedom.org/en/events/dfd-slovenia-new-cyberpipe-location

Popravek!!:

	torek, 1.4. 
 
> Popravki in ideje, dobrodošli.
> 
> > •	prostor zrihtat v Kiberpipi (delam na tem, da sploh bo)
> 
> Sem dodal v intranet za *torek* 25.3.

https://www.kiberpipa.org/sl/event/dfd-document-freedom-day-2014-1993/

Popravek!!:

	torek, 1.4. 

> > •	material prevest – predvsem strip bi znal bit zanimiv za delit 
naokoli
> 
> Igor se je lotil prevoda, bi pa potreboval pomoč.
> 
> Plakate, letake ipd. sem tudi že naročil.
> 
> Med samem dogodkom pa bo treba:
> > •	delit material v pasaži kavarne Evropa/KOŽ
> > •	predavanja v Kiberpipi, KOŽ in/ali Kavarni Palača Evropa – ideje?

…ping?

> Nad masivnostjo dogodka in torto sem že obupal, lahko pa si vsaj zastavimo
> par predavanj, talanje flyerjev in s tem večjo prepoznavnost Kiberpipe.
> 
> Povezava s KOŽ je tu na dlani, ampak nimam časa se ukvarjat še s tem – če
> kdo to prevzame, dobrodošel!

Verjetno je bolje da KOŽ povabimo na 5 obletnico, ko bomo bolj organizirani, s 
stabilno skupnostjo in imeli čas, da KOŽ-u razložimo koncept.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140319/c10c2331/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list