[Fellowship-Slovenia] DFD 26.3.2014

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 12 13:52:14 UTC 2014


Die 14. 02. 14 et hora 11:02:44 Matija Šuklje scripsit:

> Kdo se javi, da bi pomagal pri DFD letos?

Ping?

> Kar je za naredit:
> 
>  •	registrirat nas na DFD strani

Sem nas zaenkrat dodal za *torek* 25.3.

	https://documentfreedom.org/en/events/5-dfd-slovenia

Popravki in ideje, dobrodošli.

>  •	prostor zrihtat v Kiberpipi (delam na tem, da sploh bo)

Sem dodal v intranet za *torek* 25.3.

>  •	material prevest – predvsem strip bi znal bit zanimiv za delit naokoli

Igor se je lotil prevoda, bi pa potreboval pomoč.

Plakate, letake ipd. sem tudi že naročil.


Med samem dogodkom pa bo treba:

>  •	delit material v pasaži kavarne Evropa/KOŽ
>  •	predavanja v Kiberpipi, KOŽ in/ali Kavarni Palača Evropa – ideje?

Nad masivnostjo dogodka in torto sem že obupal, lahko pa si vsaj zastavimo par 
predavanj, talanje flyerjev in s tem večjo prepoznavnost Kiberpipe.

Povezava s KOŽ je tu na dlani, ampak nimam časa se ukvarjat še s tem – če kdo 
to prevzame, dobrodošel!


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140312/7ec45d64/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list