[Fellowship-Slovenia] [REPORT] Re: FSFE sestanek torek 10.6. ob 20.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Jun 18 22:56:52 UTC 2014


Hoj,

se opravičujem za zamudo. Spodaj je zapisnik sestanka.

Zapisnik sestanka delal Simon Delakorda (dokler je baterija zdržalal), 
dopolnil Matija Šuklje

Sodelujoči: Matija Šuklje, Jure Repinc, Kernc, Andrej Vernekar in Simon 
Delakorda

  # ad 1: Spoznavanje novih obrazov

Večina se je že poznala in se veseli novih obrazov na naslednjem sestanku.

  # ad 2: Ask Your Candidates za državne in lokalne volitve

AYC so prejele vse politične stranke in liste, ki so kandidirale na Evropskih 
volitvah. Odzive so posredovali Piratska stranka, SD, Zares in Sanjska služba. 
Dosežen cilj informiranja o net nevtrality, digitalni zasebnosti itd. 
Vzpostavljen stik za vplivanje na predčasnih volitvah. Matija predlaga, da se 
končna prevod (prilagodi nacionalni ravni) in pošlje strankam. Ponovitev za 
lokalne volitve (prilagoditev vsebine). Potem se pripravi sporočilo za javnost 
(medije), katere stranke so podprle pobudo (državnozborske volitve).

  # ad 3: Katere delavnice in hackatone bi lahko LUGOS/Kiberpipa in 
FSFE/Fellowship lahko priredili za izobraževanje npr. učiteljev v šolah

Kontekst: problem uvajanja prostega programja je problematično za šole, ker 
nimajo podpore, dodatno obremenjuje učitelje (upor učiteljev) in ne niža 
stroškov. Zato bo prostoprogramje promovirali v osnovni in srednjih šolah ma 
dva načina:

  • skozi izvajanje delavnic/izobraževanje na šolah za učence in dijake - 
razbremenitev učiteljev (gostujoča predavanja, izbirne vsebine)

  • skozi izvajanje izobraževanje učiteljev za pridobitev točk v okviru 
LUGOS/Kiberpipa (možnost sofinanciranja s strani ministrstva)

Oblikuje se seznam vsebin (osnove, FS kar je težkom dobiti npr. GIMP/KRITA, 
KDE-EDU/GCOMPRIS, DTP: SCRIBUS) in predavateljev + določi koordinatorja 
aktivnosti
Zaradi obsežnosti točke, se bo sklical poseben sestanek na to temo (definirati 
ideje za sestanek) in povabi potencialne zainteresirane.
Relevantni linki:

  • http://opensource.com/business/14/5/negotiate-open-source-on-the-jobhttps://fsfe.org/freesoftware/education/education.sl.htmlhttps://fsfe.org/activities/education/education.sl.html

  # ad 4: Postavitev akcijskega načrta za FS v državni upravi in lansiranje.

Andrej Kositer pripravlja dokument, kjer bi FSFE in LUGOS/Kiberpipa lahko 
pomagala.
Vprašanje: ali bo to komu šlo v roke ali takoj v koš?
Ideja:

  • na volitvah potipamo koga to sploh zanima in jih že sproti peglamo na to 
temo – tudi takrat bi bilo fino imet neko konkretno strategijo v roki

  • po volitvah vidimo komu bi taka strategija lahko šla v roke

  # ad 5: FSFE ali Fellowship? (oz. ali rabimo ločeno ne-javno mailing 
listo, kdor hoče sodelovati naj se prijavi)

Matija razloži, da je poglavitna razlika med FSFE in Fellowship skupino v tem, 
da ima Fellowship skupina bolj proste roke, kot sama FSFE, saj ni omejena s 
statutom ipd. Ideja delitve je v tem, da ima FSFE kot organizacija dodelana 
stališča in je s tem konsistenten partner pri pogajanjih ter nasploh; 
Fellowship skupine kot skupine podpornikov, pa se zato lahko lotijo tudi 
projektov, ki jih FSFE npr. kot taka ne bi. Analogija bi morebiti bila Debian 
Stable vs. Debian Sid.
Formalno gledano, pomeni biti Fellow, da FSFE finančno podpiraš z mesečno ali 
letno donacijo in v zahvalo dobiš OpenPGP kartico (baje jih je drugače težko 
dobiti) kot svojo Fellowship izkaznico ter dostop do FSFE infrastrukture 
(Jabber, e-mail, blog, planet, wiki, SVN, itd.).V praksi je vsakdo, ki 
kakorkoli podpira FSFE, tudi le moralno, povsem dobrodošel da se vključi v 
Fellowship skupino. Seveda pa je finančna podpora *zelo* dobrodošla.
več na:

  • https://fsfe.org/fellowship/index.sl.html

Kar se Slovenske situacije tiče, nimamo FSFE Slovenija, predvsem da bi se 
izognili še enemu društvu in administraciji, ki to za seboj potegne. Še 
posebej, ker je isto funkcijo nekoč opravljal LUGOS (kasneje skupaj s 
Kiberpipo). Zaradi tega v praksi Fellowship Slovenija po svoji vsebini bolj 
spominja na to kar bi lahko bil FSFE Slovenija.
Matija ima vsa pooblastila, da lahko agira kot FSFE in tudi požegna projekte v 
Sloveniji, da jih FSFE podpira ali celo organizira. Tako se lahko sproti 
odločamo za vsak projekt posebej, ali ga želimo promovirati tudi kot FSFE, kar 
zna biti praktično še posebno pri komunikaciji z državo. Seveda bi bilo 
smotrno sodelovati pri tem z ostalimi revelantnimi skupinami – 
LUGOS/Kiberpipa, raznimi uporabniškimi skupinami (npr. Ubuntu in Drupal 
Slovenija) ipd.
Ideja je padla, da bi ustanovili mrežo/krovno organizacijo in najeli nekoga, 
da pazi, da se stvari dogajajo – npr. projekti vodja. Naj bi bili tudi 
Evropski razpisi za financiranje takih mrež. Namen take mreže bi bil, pa 
prevzame administrativna dela vseh sorodnih društev in organizacij, ki bi se 
vključila vanjo. Plus: zunanji bi bil tu nepristranski do ene ali druge 
organizacije v mreži in bi delal za nek konkreten cilj, ki ga mora doseč.

  # ad 6: Pregled obstoječih e-poštnih list LUGOS/Kiberpipa, FSFE, … in 
brisanje nepotrebnih.

Problem: mnogo dopisnih seznamov obstaja v slovenski širši FS sceni, ki 
podvajajo funkcionalnost – nekatere od teh (predvsem na LUGOS) imajo ogromno 
članov vendar nič prometa, druge pa ravno nasprotno na isto temo. Poleg tega 
gosti FSFE mnogo državnih in predvsem pan-Evropskih takih dopisnih seznamov in 
moštev na svojih strežnikih (npr. FSFE Edu team(s), Free Your Android idp.).
Predlog: zbere se vse dopisne sezname, forume idp. širše FS scene v Sloveniji 
na nek seznam in nato družno odloči katere bi bilo smotrno združiti, katere 
ukiniti in katere ustanoviti (in kje).
Matija je v ta namen odprl Etherpad in vabi *vse* da dodajo nanj relevantne 
dopisne sezname:

  https://public.pad.fsfe.org/p/Seznam_ML_v_Sloveniji
lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140619/250ec090/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list