[Fellowship-Slovenia] FSFE sestanek torek 10.6. ob 20.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Jun 10 13:02:18 UTC 2014


Prijazen opomnik:

	danes
	ob 20.00 (oz. po POT, če bo) je
	v Kiberpipi, Gosposvetska 2, Ljubljana

sestanek FSFE/Fellowship Slovenia z naslednjem dnevnim redom:

1.	Spoznavanje novih obrazov
2.	Ask Your Candidates za državne in lokalne volitve
3.	Katere delavnice in hackatone bi lahko LUGOS/Kiberpipa in FSFE/Fellowship 
	lahko priredili za izobraževanje npr. učiteljev v šolah
4.	FS v državni upravi (predlog Andreja Kositra)
5.	FSFE ali Fellowship? (oz. ali rabimo ločeno ne-javno mailing listo, kdor 
	hoče sodelovati naj se prijavi)
6.	Razno

Sekundarni cilj sestanka, je počasi poenotiti strukturo Slovenske Free 
Software skupnosti – namreč, da se uporabljajo posamični obstoječi dopisni 
seznami organizacij za specifične teme, in sicer:

 • 	FSFE/Fellowship Slovenija za debate in projekte v zvezi s FS in odprtih 
	standardov z vidika vpliva na družbo itd. (i.e. ne-tehničnega)
 • 	LUGOS-SIST za standardizacijo
 • 	Pipa-Org za organizacijske namene prostora Kiberpipa
 • 	itd.…


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140610/44f26774/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list