[Fellowship-Slovenia] Razpis MIZS v nasprotju s predpisi EU

Jure Repinc jlp at holodeck1.com
Fri Jan 10 11:14:37 UTC 2014


Dne Četrtek, 9. januarja 2014 ob 21:23:34 je Matija Šuklje napisal(a):
> Die 07. 01. 14 et hora 12:04:25 Jaka Kranjc scripsit:
> > Vprašaj še Urad za varstvo konkurence, bo zanimivo slišat kaj bodo imeli
> > za
> > povedat.
> 
> Se strinjam, da bi lahko na MIZS (in kasneje UVK) naslovil pismo — se ga da
> komu zdraftat na?
> 
> 	https://pad.fsfe.org/
> 
> Taka razpis je res v nasprotju z EU zakonodajo in bi *vsaj* moral napisat
> „Microsoft Office ali enakovreden program za urejanje dokumentov”.
> 
> Malo info:
> 
> 	http://fsfe.org/news/2012/news-20120619-01.en.html
> 
> Če se kdo tega loti, z veseljem povežem s kom, ki se je v FSFE s tem že
> direkto ubadal (Otto, Martin, …)

No evo, se javim da napišem tole pismo. Bom se v nedeljo lotil, mogoče tudi 
kak dan prej, če bo čas. Tko da ja se priporočam za kontakte z ljudmi, ki so 
se s tem že ubadal po Evropi. Pa seveda dobrodošla tudi pomoč od vseh ostalih.

Tudi pri Piratski stranki sem že malo potipal in je, glede na to da imamo 
svobodno programsko opremo in odprte formate v programu nekako razumljivo da 
bodo podprli to pismo ministrstvu in tudi eventuelno kako izjavo za javnost k 
bi jo mogoče skupaj podpisali z Lugosom pa kako Kiberpipo pa COKS pa podobnimi 
organizacijami/podjetji/...

Je pa tu še en razpis z isto težavo:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1325

Je pa naš prenos direktive v zakon, ki se nanaša na to tale:

Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5)

3. poglavje SPLOŠNA PRAVILA GLEDE DOLOČITVE TEHNIČNIH IN DRUGIH ELEMENTOV 
JAVNEGA NAROČANJA 37. člen (9)

Če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo 
sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne 
znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim 
navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi 
s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni 
mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega 
člena; pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304

Lep pozdrav,
Jure »JLP« RepincMore information about the FSFE-SI mailing list