[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2013 v Sloveniji — help wanted!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 24 22:58:15 UTC 2013


Todo:

- popravt logo v intranetu za DFD event¹ — bo nekdo s pipe
- zvedet al v tork al sredo (*hook se tepe po glavi*) – hook od frya zve
- grickalice in pijačo kupt (račun pršparat, dobimo nazaj) — nekdo s pipe(?)
- plakate iz server rooma obest 
- na druge mejling liste poslat vabilo, ki bazira na prejšnih letih
- prit na event — bo debata, kkšna prezentacija in pa splošno fun :)


lp,
hook
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130324/4adfd4b3/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list