[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2013 v Sloveniji — help wanted!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 24 22:35:39 UTC 2013


Die 20.03.13 et hora 23.39 Janez Urevc scripsit:
> Jaz sem v eventu napisal da je 27. Verjetno moramo to spremenit....

Em, očitno bo 26. POT in bomo lahko 27. v pipi, ker SU odpade. Sem ravno 
spremenil v intranetu od pipe.

Bomo pa lahko skupaj z KiberKnjižnico mal se skupi dal in bo deloma torej o 
video in deloma o knjižnih formatih :)


lp,
hook
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20130324/136d9e47/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list