[Fellowship-Slovenia] EC consultation on copyright reform — povabilo na sodelavo

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Dec 16 21:52:41 UTC 2013


Hoj,

direktorat za notranji trg Evropske Komisije vabi¹ na javno posvetovanje² 
glede predloga nove „copyright“ reforme.

Glede na to, da več sorodnih organizacijah (FSFE, LUGOS, KDE, Kiberpipa) 
razmišlja, da bi sodelovalo pri tem posvetu, sem začel EtherPad na katerem se 
lahko (v angleščini) vse sorodne organizacije zaradi boljše efektivnosti 
skupaj strnemo naša razmišljanja:

	https://public.pad.fsfe.org/p/eu-copyright-2013

Ni nujno, da bomo imeli 100% enake vidike, ampak če lahko na 95% delamo 
skupaj, smo že veliko pripomogli k napredku tega področja! :D


lp,
hook
——
[1]	http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

[2]	http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf

-- 
gsm:    +386 41 849 552
www:    http://matija.suklje.name
xmpp:   matija.suklje at gabbler.org
sip:    matija_suklje at ippi.fr
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131216/65b60f20/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list