[Fellowship-Slovenia] Fwd: Examples of successful Free Software use in the educational system

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Dec 16 21:28:37 UTC 2013


Die 13. 12. 13 et hora 07:17:17 Rok Papež scripsit:
> Verjetno bi bila dober začetek - prisotnost FSFE na Šolski konferenci 
> SIRIKT:
> http://www.sirikt.si/

To se sliši fajn ideja.

Če lahko organizatorje prepričaš, z veseljem pridem in/ali dobim koga iz FSFE, 
ki se bolj ukvarja z javnimi naročili ali šolstom.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131216/d30220f8/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list