[Fellowship-Slovenia] Fwd: Examples of successful Free Software use in the educational system

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Dec 16 21:24:48 UTC 2013


Die 14. 12. 13 et hora 10:38:06 Matej Kovacic scripsit:
> Pa lahko bi se naredil katalog obveznega softwera, ki bi vseboval
> odprtokodne rešitve, npr. VLC, Firefox, itd...

Malce OT, ampak MJU ima neke plane, da bi definiral nek FS-only (ergo 
GNU/Linux-based) referenčni sistem — katere pakete (in verzije?) so dovolj, da 
si „compliant“ z državo in bi to zato morala vsa komunikacija z državo delat.

Takrat situacija ni bila ravno primerna. Če je sedaj interes, bi bilo super, 
da se lotimo tega!

> Če bi se pa v šolstvo ufural še kakšen WPKG sistem [1], bi bilo pa sploh
> super.

To malce spominja na Nix¹.


lp,
hook
——
[1]	Nix: a purely functional package manager
	http://nixos.org/nix/
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131216/d1596012/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list