[Fellowship-Slovenia] Fwd: Examples of successful Free Software use in the educational system

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Dec 16 20:12:03 UTC 2013


Die 14. 12. 13 et hora 11:43:59 Robert Ludvik scripsit:
> Tori je že v 2002 pripravljal tak priročen CD na podlagi
> http://www.theopencd.org/:
> http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/2002-December/039653.html
> In to je tudi posodabljal do ne vem katere verzije. Mogoče bi bilo dobro
> obuditi.

Trenutno je najbolj živ:

	http://www.valo-cd.net

Poznam Otta Kekäläinena (project leader in FSFE koordinator za Finsko) — je 
pred kakim mesecom na srečanju koordinatorjev izrazil željo po večjem 
sodelovanju pri tem CD-ju.

Če koga zanima ta projekt, z veseljem odpstopim (za skopirat) svoj Valo CD in 
spravim v kontakt z Ottom.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131216/52e4ab87/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list