[Fellowship-Slovenia] Fwd: Examples of successful Free Software use in the educational system

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Dec 12 23:26:04 UTC 2013


Hoj Renato, Mitja & al.

Die 04. 12. 13 et hora 20:18:03 Renato Lukac scripsit:
> Verjetno se tudi kje drugje dogaja kaj podobnega, vendar ne vemo en za 
> drugega. Nekaterim to prav dobro ustreza. Pred leti smo se organizirali v 
> projekt OKO, kateri je naredil nekaj pomembnih potez, vendar je bila 
> oseba, ki je na ministrstvu vodila projekt potem premeščena na drugo 
> delovno mesto. S tem je projektna skupina razpadla in z njo tudi 
> dejavnosti. Nekoordinirane dejavnosti pa vegetirajo verjetno še zdaj 
> marsikje podobno kot pri nas.

Super slišat, da se pri nas še sploh kaj dogaja na tem področju! :D

A bi se vam zdelo smotrno povezati z FSFE Edu team? Z veseljem povežem s 
koordinatorjem.


lp,
Matija
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131213/7bcf399c/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list