[Fellowship-Slovenia] Omogočite Kiberpipi obstoj in napredek

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Dec 11 22:57:42 UTC 2013


Hejhoj,

tokrat pišem v drugi vlogi in z direktnim namenom iskanja finančne podpore.

Kiberpipa se je čez poletje in jesen ločila od Zavoda K6/4 in preselila v nov 
prostor¹ v in okoli KOŽ ter v teh prostorih že veselo nadaljuje svoj program.

S to novo svobodo pa pridejo seveda obveznosti — tudi finančne. V kolikor 
želite omogočiti, da Kiberpipa preživi in se celo razvija, vas prosimo da vsaj 
za kakšno kavo na teden namenite Kiberpipi:

    https://www.gittip.com/Kiberpipa

Postopek je sila enostaven in v kolikor imate račun na Twitter, GitHub, 
Bitbucket ali Bountysource, se lahko prijavite kar s tem.

Denar bo šel najprej za najemnino lastnih prostorov in pa najnujnejšo opremo 
(npr. WiFi, video posnetke in streaming). V kolikor nam še kaj ostane 
nameravamo to investirati v dodatno opremo za hackanje, delavnice in 
tehnično&video ekipo. Trenutno finančno stanje nam še ne omogoča kritja polne 
najemnine 40m², ki jih od novega leta najemamo na Slovenski 47 za hackerspace.

Na tem mestu se moramo zahvaliti veliki gostoljubnosti LUGOS² in MKL (še 
posebno KOŽ)³ — prvi so nas dokler je potrebno vzeli pod okrilje svoje pravne 
osebe, drugi pa ponudili streho za naš redni program.


lp,
Matija „hook“ Šuklje
——
[1]   O Kiberpipi in nova lokacija
    https://www.kiberpipa.org/sl/about

[2]   Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije — LUGOS
    http://www.lugos.si

[3]   Mestna Knjižnica Ljubljana (Knjižnica Otona Župančiča)
    http://www.mklj.si/knjiznica-otona-zupancica2
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131211/e9992684/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list