[Fellowship-Slovenia] Support FSFE! \o/

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Dec 10 20:25:47 UTC 2013


Hejhoj,

glede na to, da nas je na tej mailing listi skoraj 80 in drugje po Sloveniji 
jih še vsaj ene par simpatizerjev, bi bilo lepo da se pozna tudi v 
statistiki¹, da podpiramo FSFE:

	https://fsfe.org/support/?hook

Fino bi bilo, če bi se vsak pofočkal tu in pa pomožnosti še delil link z 
ostalimi (potencialnimi) simpatizerji (seveda lahko spremenite moj „/?hook“ 
referal v „/?<svoj_FSFE_username>“ ali pa ga kar zbrišete).

FSFE lahko z večjim številom podpornikov še lažje nastopa proti EU, 
nacionalnim in lokalnim institucijam, kjer pogosto pade vprašanje „koga pa 
zastopate?“.

Postopek zahteva samo ime, email naslov in državo², nič ne stane³, pomaga pa 
nam ogromno!



lp,
hook
——
[1]	https://fsfe.org/support/stats

[2]	Država se uporablja za statistiko¹, na e-mail naslov pa lahko občasno 
	pride kak e-mail (največ 3 na leto).
	FSFE ne bo nikoli delila teh podatkov s 3. osebami.

[3]	Finančno lahko podprete FSFE prek dveh drugih možnostih:
	https://fsfe.org/donate/donate.sl.html
	https://fsfe.org/fellowship/ams/join.php?ams=join
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20131210/2c9cf710/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list