[Fellowship-Slovenia] Software Freedom Day 2012

Andraz Brodnik brodul at gmx.com
Fri Sep 7 12:56:37 UTC 2012


On 09/07/2012 09:55 AM, Andrej Čremožnik wrote:
> 2012/9/7 Matija Šuklje <hook at fsfe.org>
> 
>> Kako se vam zdi ta ideja? Bi takoj čim več prostovoljcev, da se javi na
>> voljo
>> za vprašanja navdušenih množic v majhnih paketkih.
>>
>> Da začnem z dobrim zgledom, se javim za:
>> - Gentoo
>> - KDE
>> - DreamPlug
>> - (ConTeXt)
>> - (Cherokee)
>> - Zanshin
>> - GTimeLog
>> - ownCloud
>> - CLI basics
>> - FSFE
>> - licence ipd. dolgčas
>>
> 
> Nimam časa karkoli pripravljat, ampak pri tem se pa lahko javim za:
> 
> - KDE (arch/chakra)
> - MPD
> - Nginx/php-fpm/mysql
> - CSS/Sass
> - Truecrypt
> 
> Lp,
> Andrej
> 

- GPG
- zsh
- tmux
- Gentoo
- CLI basic
- python
- clonezilla
- openvz
- bacula/backup
- *

Lp,
Andraz Brodnik

> 
> 
> _______________________________________________
> Dopisni seznam Fellowship-slovenia
> Fellowship-slovenia at lists.fsfe.org
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-slovenia
> Arhiv je javno dostopen na: https://lists.fsfe.org/pipermail/fellowship-slovenia/
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 259 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120907/4cd39f30/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list