[Fellowship-Slovenia] Software Freedom Day 2012

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Sep 7 12:50:24 UTC 2012


On Petek 7. of September 2012 09.55.38 Andrej Čremožnik wrote:
> Nimam časa karkoli pripravljat, ampak pri tem se pa lahko javim za:

Sej ravno to je poanta, da se nebi pripravljal, ampak bili vsi tam pač na 
voljo, da te kdo pocuka za rokav na to temo :)


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal Coordinator
and Fellowship group Slovenia Coordinator
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120907/2a7d48f6/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list