[Fellowship-Slovenia] Respect my Net

Luka Prinčič // Nova deViator nova at deviator.si
Thu Jan 19 15:35:31 UTC 2012


Damjan Cvetko <cvetko.damjan at gmail.com>:

> Pozdrav
> 
> Sry za zamudo, je kr pestro dogajanje :D
> 
> Takole:
> 
> @Matej Kovacic: Uporabili smo vsa sredstva, katera so nam na voljo.
> 
> @Luka Prinčič:
> 
> Na vprašanje:
> *
> tu me pa zanima, ali je v preteklosti prišlo do efektivnega
> sodelovanja med ISP-ji in kakšno nevladno organizacijo? zdi se mi
> namreč, da v glavnem ISP-ji vedno raje paktirajo s svojimi (aktivnimi
> in zavestnimi) uporabniki kot zakonodajalcem, ki bi rad vedno znova
> uzakonil omejevanje in blokiranje brez premisleka o dragocenosti
> prostega pretoka baziranega na TCP/IP protokolu. torej, ali obstaja
> že kak precedens sodelovanja med ISP-ji in civilnimi iniciativami, ki
> si prizadevajo za državljanske/človeške svoboščine, na katerem bi
> lahko gradili produktiven odnos in akcije?*
> 
> Odgovor:
> 
> Preverjeno je odgovor ne. Ni bilo nikakršne komunikacije med ISPjem in
> NVO-ji - no, vsaj našim ISPjem žal ne. Je pa dejstvo, da bi takšno
> sodelovanje v bodoče morebiti marsikaj izboljšalo oz. bi takšna
> komunikacijapripomogla
> v preventivi in ne samo kurativi.
> 
> FSFE sicer neposredno nevem koliko je na tem področju aktiven ampak
> morebiti bi ravno FSFE lahko bil pobudnik za kak forum zainteresiranih
> organizacij ter ISPjev na tem področju (področje net neutrality,
> itd.), kateri bi usklajeval aktivnosti in služil kot platforma ob
> takšnih in drugačnih predlogih zakonodajalca ter morebiti služil kot
> posvetovalno telo zakonodajalcu.
> 
> Za razmislek ;)

mhm, spodbudno.

zdi se mi, da če gospodarstvo in civilne iniciative skupaj stopijo v
neformalno koalicijo/konzorcij in izvedeta dobro medijsko akcijo, je
lahko učinek enormen - vsaj glede skupnih vprašanj (ali vsaj v nekem
konsenzu ali celo kompromisu)

vprašanje je, če ne delamo tu računa brez krčmarja. s stališča
programskih smernic v Kiberpipi obstaja definitiven support, da
izrazimo mnenje, spišemo press release, ponudimo prostor za srečanje,
okroglo mizo na te teme in k temu lahko povabimo še koga iz "naše"
strani (FSFE? Ljudmila? Lugos? ...). vprašanje je če so pri ISP-jih tudi
zainteresirani za take poteze. 

je trenutno kakšen set problematik okoli katerih bi bila potrebna bolj
vidna/glasna javna razprava?
l

-- 
Luka Prinčič / Nova deViator 
-
| mobile: +386(0)40667798
| xmpp/gtalk: novadeviator at jabber.org
| irc://irc.freenode.net:8001/#transmittance
| ircs://irc.sioff.net:6697/#kiberpipa
| http://deviator.si // nova at deviator.si
- D6A4 595B F092 684A 389E  CD9D 1397 C721 FFA5 2FD7 -
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120119/21e78fbf/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list