[Fellowship-Slovenia] Respect my Net

Luka Prinčič // Nova deViator nova at deviator.si
Thu Jan 19 12:30:22 UTC 2012


Damjan Cvetko <cvetko.damjan at gmail.com>:
> Pozdrav

živjo!


hvala za argumentiran in inspirativen mail oziroma cel thread. zelo mi
je dobro argumentirano sledeče:

> Opaža se vedno bolj, da uporabniki postajajo zelo ležerni in
> ignorantski v odnosu do tehnike - argument "samo da dela" je
> absolutno premagal vprašanja "kako deluje" in "kaj dela". To, kolikor
> je meni znano, se navezuje na temelje FSF, ki zahteva transparentnost
> tehnologij in prost pretok. Ta ležernost je razlog "uspešnosti"
> iJapka proizvodov in M$ prodaje. In kolikor je meni znano, se ta
> ležernost vzgaja v osnovni šoli pri računalniškem pouku ter vse
> vertikalno in horizontalno skozi izobraževalni sistem.

mislim, da je treba zelo aktivno treba delovati pri zavesti mladih,
torej spodbujati raziskovalni duh in željo po razumevanju stvari, _kako
deluje_ in _zakaj_... in zelo zelo je res, da se zgoraj omenjena
ležernost vceplja že v osnovni šoli ter srednji. 
> pritisk v takšnih primerih se mora izvajati na zakonodajalca in ne na
> ISPja, kateri so se v tem primeru počutil dosti osamljenega - nevladne
> organizacije niso pretirano izvajale pritiska in tudi državljanske
> akcije ni bilo.

tu me pa zanima, ali je v preteklosti prišlo do efektivnega sodelovanja
med ISP-ji in kakšno nevladno organizacijo? zdi se mi namreč, da v
glavnem ISP-ji vedno raje paktirajo s svojimi (aktivnimi in zavestnimi)
uporabniki kot zakonodajalcem, ki bi rad vedno znova uzakonil
omejevanje in blokiranje brez premisleka o dragocenosti prostega
pretoka baziranega na TCP/IP protokolu. torej, ali obstaja že kak
precedens sodelovanja med ISP-ji in civilnimi iniciativami, ki si
prizadevajo za državljanske/človeške svoboščine, na katerem bi lahko
gradili produktiven odnos in akcije?


l.
-- 
Luka Prinčič / Nova deViator 
-
| mobile: +386(0)40667798
| xmpp/gtalk: novadeviator at jabber.org
| irc://irc.freenode.net:8001/#transmittance
| ircs://irc.sioff.net:6697/#kiberpipa
| http://deviator.si // nova at deviator.si
- D6A4 595B F092 684A 389E  CD9D 1397 C721 FFA5 2FD7 -
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20120119/0a2af849/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list