[Fellowship-Slovenia] Odprto pismo sodelujocim strankam na volitvah

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Nov 10 16:17:17 UTC 2011


On Tuesday 01 of November 2011 17:13:56 Andraz Brodnik wrote:
> Zdravo,
> 
> blizajo se slovenske parlamentarne volitve in gradijo se tudi politicni
> programi, ki bolj ali manj stejejo pri dejanskem vladanju strank.
> 
> Meni se zdi pomembno da se stranke pozicionirajo tudi na podrocju
> racunalnistva oz. informacijskih problemov/resitev. Zato sem se odlocil,
> da bi napisali odprto pismo kandidatkam (politicnim strankam ter
> listam). Ter javno objavili njihov odgovor v kolikor bi ga poslali.
> 
> V pismu bi rad izvedel stalisce do odprtih formatov, odprte kode.

Super ideja :)

Mimogrede, par idej ipd. je tudi na FSFE strani, ker imamo tudi projekt, 
ki se prav imenuje „Ask Your Candidates“:
http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.en.html

Mogoče bi bilo smotrno tudi zaradi pritiska iz EU vključit ta vprašanja v 
ta projekt.

...ali pa vsaj tokrat zgolj toliko, da jih opozorimo na tematiko. Potem za 
naslednje (magari EU) volitve pa s polno silo — to bi bil moj predlog.

> Prosim tudi za priporocila organizacij, ki jih zanimajo taksna
> vprasanja.

Verjetno dober start bi bili:
 *	vsi na odprtakoda.si
 *	vsi, ki so se nam pridružili v odprtem pismu glede uporabe besede 
	„hacker“


Mimogrede, FSFE Slovenija še ne obstaja, obstaja samo Fellowship 
Slovenija. Če ima kdo čas in voljo, bi bilo smotrno ustanoviti tudi FSFE 
moštvo, ampak jaz za to nimam časa :(


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20111110/eedcad85/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list