[Fellowship-Slovenia] Odprto pismo sodelujocim strankam na volitvah

Andraz Brodnik brodul at gmx.com
Tue Nov 1 16:13:56 UTC 2011


Zdravo,

blizajo se slovenske parlamentarne volitve in gradijo se tudi politicni
programi, ki bolj ali manj stejejo pri dejanskem vladanju strank.

Meni se zdi pomembno da se stranke pozicionirajo tudi na podrocju
racunalnistva oz. informacijskih problemov/resitev. Zato sem se odlocil,
da bi napisali odprto pismo kandidatkam (politicnim strankam ter
listam). Ter javno objavili njihov odgovor v kolikor bi ga poslali.

V pismu bi rad izvedel stalisce do odprtih formatov, odprte kode.

Nekako sem zbrainstormal tole pismo http://brodul.ietherpad.com/9 

Prosim, da mi pomagate pri ureditvi.

Prosim tudi za priporocila organizacij, ki jih zanimajo taksna
vprasanja.

To pismo bom poslal na razlicne mailing liste.


-- 
LP bro
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20111101/b7c08435/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list