[Fellowship-Slovenia] Smartcard

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun May 15 08:57:48 UTC 2011


On Sunday 15 of May 2011 08:57:20 Matej Kovacic wrote:
> tole pa izgleda zanimivo: https://fellowship.fsfe.org/card.html

Yup, je ja ;)

Zelo! :D

> Bi kaj takega uvedli tudi za slovenske člane? :-))

Načeloma je bilo tako, da je Fellowship skupina finančnih podpornikov FSFE in 
vsak, ki se pridruži, dobi to kartico v zahvalo (+ blog account, jabber/XMPP 
račun, e-mail alias, je agregiran na planet etc.¹)

http://fellowship.fsfe.org/

Ker smo pa odprta druščina in denar ni vse (čeprav ga FSFE kot večini NGO 
redno primanjkuje) pa lahko kdorkoli, ki ga zanima sodeluje tudi če ni uradno 
Fellow.

Je pa tale OpenPGP 2.0 smartcard² res fajn. Se jo dobi tudi ceneje kot z letno 
donacijo vsaj 60 €, ampak 1.) s to donacjo omogočiš FSFE nadaljnje delovanje, 
2.) poleg nje dobiš še dostop do FSFE infrastrukture in 3.) ostale kartice 
niso tako fancy ;)

https://fellowship.fsfe.org/login/join.php


lp,
Matija
-.-.-
[1]	Fellowship Services
	http://wiki.fsfe.org/FellowshipServices
[2]	Functional Specification of the OpenPGP application on ISO Smart Card 
Operating Systems
	http://g10code.com/docs/openpgp-card-2.0.pdf
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110515/b78979a8/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list