[Fellowship-Slovenia] Dan odprtih standardov

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Mar 31 09:36:40 UTC 2011


On Thursday 31 of March 2011 08:21:30 Boris Upelj wrote:
> Pozdravljeni,
> 
> ob današnjem dnevu prostih formatov bi radi z nekom iz FSFE naredili kratek
> pogovor za Dnevnik.si o pomenu odprtih standardov in formatov. Moji
> kontakti so spodaj.

Sem že mel pogovor z njem. Tako, da ideja je, da se še kdo javi, ki bi ga to 
zanimalo ;)


lp,
Matija

-- 
 /\ Document Freedom Day    - Osvobodi svoje dokumente
_\/` http://documentfreedom.org/ - 30. marec 2011

Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110331/d71ca3f4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list