[Fellowship-Slovenia] Bitcoin - p2p virtual currency

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 21 16:48:11 UTC 2011


On Monday 21 of March 2011 17:37:02 Igor Kolar wrote:
> 2011/3/21 Matija Šuklje <hook at fsfe.org>:
> > "Izdaja" BTC je omejena že v algoritmu, tako da več ljudi in procesorse
> > moči kot generira, težje je to. V praksi to pomeni, da razen če imaš
> > render-farmo, ne boš tako obogatel.
> 
> My point exactly. Po eni oceni že za zdaj samo za štrom pokuriš več
> kot dobiš nazaj s kovanci; kje je šele cena najema/nakupa hardwera.
> Ideja bitcoin softwera je, da vsi doniramo majhen delež svoje
> procesorske moči, tako kot je že bilo videno pri SETI/Folding @home.

Taki pooli že obstajajo. Ampak glavna poanta itak ni kopat zlato, ampak ga 
uporabljat kot valuto.

> > Nope, FSFE ga (še) ne uporablja. Uporablja ga pa EFF.
> 
> Opa, moj fail.

np
 
> > IMHO, *če* ga banke ne ustavijo, lahko postane elektronska inačica
> > gotovine. In s tem prva res resna možnost za mikroplačila...
> 
> O tem sem malo razmišljal in tehnično je res super (ni transakcijskih
> stroškov, valuto je možno cepiti do nekje 8 decimalke), samo jo pa
> rabiš najprej uspešno razdeliti množici. Če bi kakšna masovna online
> igra slučajno prišla z bonom z 5 bitcoinov, in bi kateri online market
> za 2nd-hand ingame robo začel sprejemati bitcoine, bi že bilo super.
> Second life je že poskušal s svojo valuto.

Tudi kaj takega se poraja …


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110321/98563c56/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list