[Fellowship-Slovenia] Mnenje o DRM

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 21 16:20:07 UTC 2011


On Monday 21 of March 2011 13:50:38 Damjan Cvetko wrote:
> Stališča so tukaj bila dokaj jasna, ko je SUN objavil open source DRM
> rešitev:
> 
> http://www.theregister.co.uk/2006/04/15/lessig_stallman_drm/
> 
> Dejstvo je, da prva točka ni kompatibilna s svobodo. Če kupim danes knjigo,
> jo lahko počečkam, prepišem, preberem, posodim, citiram, prodam ali
> prekopiram.
> 
> Torej - DRM bi mi naj, tako ali drugače, preprečeval tole. Zakaj? Zadevo
> sem legalno kupil. DRM je samo super kratica za kratenje pravic
> uporabnikov.

Yup.

Gre se za to, da je že v osnovi koncept „intelektualne lastnine” kot lastnine 
napačen, ker ne gre niti za potrošno (t.j. se uniči ob uporabi) niti za 
rivalno (t.j. če jo uporabljam jaz, je ti ne moreš) stvar. DRM pa poskuša to 
ne le nadomestiti, ampak tudi nadgraditi.

Damjan je dal precej dober primer, ampak so še veliko hujši: npr. 
slep/slaboviden/dislektičen niti tehnično ne more (DRM) poslušati eBook, ki ga 
je kupil, niti ne sme (pravo, ki ščiti DRM) zaobiti te tehnične ovire.

Torej kot je Igor že namignil, velik problem je, da tehnična omejitev nima 
istih varovalk kot pravo — presumpcija nedolžnosti, kazen šele po pravičnemu 
sojenju, možnost pritožbe, možnost predstavitve svoje plati, upoštevanje 
okoliščin … — in da je stvar še bolj perverzna se potem sprejema še zakone 
(praviloma kar kazenske!), da je kakršen koli način izogiba takega 
enostranskega omejevanja uporabe preprečen.

> Zatorej se razume, da koncept DRM ni kompatibilen z konceptom svoboe in če
> nadaljujemo ni kompatibilen z idejo FSF.
> 
> Kaj pa FSFE pravi na tole?
> 
> http://fsfe.org/projects/drm/index.en.html

…in seveda sam projekt http://drm.info sam je tudi od FSFE. FSF pa ima bolj 
agresivnega na: http://www.defectivebydesign.org/


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110321/31c91da8/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list