[Fellowship-Slovenia] Bitcoin - p2p virtual currency

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 21 15:50:09 UTC 2011


On Monday 21 of March 2011 15:59:32 Igor Kolar wrote:
> Ja.
> 
> Decentralizirana valuta v smislu, da za izdajanje in izjavanje plačil
> ne rabiš banke in zato bankirji ne morejo delati zdrah.

Ni samo v tem decentralisiran…
 
> Dobiš jo lahko na par načinov:
> a) vse računalnike v pipi uporabiš za računanje novih kovancev, dobil
> boš recimo 1000 btc na leto

„Izdaja” BTC je omejena že v algoritmu, tako da več ljudi in procesorse moči 
kot generira, težje je to. V praksi to pomeni, da razen če imaš render-farmo, 
ne boš tako obogatel.

> Dnevni promet se ocenjuje na 30-50 tisoč US$ (1btc =~ 0.8 US$), kar ni
> nevemkaj. Tečaj dnevno drsi gol/dol za do 5%.

…je pa odkar zadevo uporabljam (par mesecev) narasel interes toliko, da se je 
BTC podražil za faktor 2.
 
> Sprejemajo jo v glavnem hosting providerji, par knjigarn na ebayu;
> fsfe in anonymous (yes, them) za donacije. Trenutno ima status "valute
> za geeke" - nihče drug niti ne ve, kaj je, in zakaj bi bila dobra.

Nope, FSFE ga (še) ne uporablja. Uporablja ga pa EFF.

IMHO, *če* ga banke ne ustavijo, lahko postane elektronska inačica gotovine. 
In s tem prva res resna možnost za mikroplačila…


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110321/9407fc21/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list