[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 20 21:40:14 UTC 2011


Na Kiberpipini strani je even že objavljen, tako, da dajmo *RES* naredit to!

http://www.kiberpipa.org/sl/event/2011-mar-30/1263/document-freedom-day-
svetovni-dan-prostih-formatov/

Na žalost imam polne roke dela z enim drugim predavanjem za vikend pred DFD, 
tako, dvomim, da bom uspel še za DFD pripravit predavanje, ampak bi bilo 
super, če bi kdo drug kaj!

Dajmo res na:
https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/8
in
https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/9
in
seveda v živo!
ustvarit lep event.


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110320/d855c4df/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list