[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Mar 20 19:00:56 UTC 2011


On Saturday 12 of March 2011 12:59:27 Igor Kolar wrote:
> A lahko kdo pripravi še kaj o formatih za pisane dokumente (npr. odt,
> ebooks)? Fokus DFD-ja je bolj tam, se mi zdi.

Boljše vprašanje: se kdo javi karkoli predavat ali pomagat?

Lani smo dali torto sodiščem za super migracijo celotne infrastrukture na 
odprte formate (ODF, PDF, XML …) in zvečer imeli par predavanj in pogostitev v 
Kiberpipi. Tudi medijska pokritost ni bila slaba.

Dajmo skupaj organizirat to in skup spravit vsaj tak dogodek kot lani. Sem 
odprl že pad za to:
https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/8


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110320/ebac0479/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list