[Fellowship-Slovenia] Fwd: DOK_SIS 2011 - povabilo za oddajo pripsevka

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 7 16:00:10 UTC 2011


On Sunday 06 of March 2011 09:02:44 Robert Ludvik wrote:
> Ne pusti sporoc(ila z malo vec(jo priponko skozi ...
> na spletni strani s(e nimajo objave, je s(e malo prezgodaj.

Sem approval. Se opravičujem, da nisem prej, ampak pač ja gripa + monitor = 
not good.

lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110307/c52250df/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list