[Fellowship-Slovenia] Document Freedom Day 2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 7 11:53:26 UTC 2011


Hoj,

začet bo treba delat za DFD 2011! Konc mesca bo prej kt se zdi!!

Gašper Žejn se je že javil, da bo glavni za ta projekt. Ostali pa tudi 
pomagajte kolikor se le da.

Več na žalost ne morm spravt skp, 38,2 vročine... Zato me tudi večinoma ne bo 
online prihodnje par dni.


lp,
Matija
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110307/679219b8/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list