[Fellowship-Slovenia] I ❤ Free Software... em, Microsoft

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Feb 14 22:43:03 UTC 2011


On Monday 14 of February 2011 22:40:19 Žiga Sancin wrote:
> On 14/02/11 21:33 , Matej Kovacic wrote:
> >> Priročniki, dokumentacija so tudi v slovenščini - večino je razvila
> >> skupnost
> >> 
> >> - kje dobiti support ko kaj zagusti, kako HITER IN ZANESLJIV je ta
> >> support in KOLIKO ta support stane
> >> 
> >> Tudi podpora je že na voljo v Sloveniji, še najboljša in najcenejša od
> >> skupnosti za posamezne produkte. DEFINITIVNO pa je hitrejša,
> >> zanesljivejša in cenejša od podpora at MS - preverjeno pri uporabnikih, ki
> >> so želeli podporo!
> > 
> > Da, da, ampak jaz bi rad konkretno (če se postavim v kožo ravnatelja).
> > 
> > 1. Seznam vseh priročnikov (s cenami).
> > 
> > 2. Seznam in cenike support podjetij.
> > 
> > 1 - 2 A4 lista na mizo. Bi šlo?
> > 
> Matthai je zastavil par konkretnih vprasanj, na katera nisem slisal se
> nikoli konkretnih odgovorov. Veckrat so se v preteklosti tovrstna
> vprasanja zavracala z odgovori, da se opozarja na neobstojece probleme -
> tudi, ko se prikaze prakticen primer. Prav to se sedaj dogaja v tej
> debati. Konkretna vprasanja, odgovori, ki trdijo, da problem sploh ne
> obstaja ali je enostavno resljiv, nato se poda prakticen primer, sledijo
> pa spet neki utopicni odgovori.

Tema za sestanek v sredo?


lp,
Matija

-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110214/c869fd5d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list