[Fellowship-Slovenia] Sestanek 16.II.2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Feb 7 17:04:56 UTC 2011


Hoj,

v sredo 16. februarja bo naslednji sestanek FSFE Fellowship skupine Slovenija. 
Spet bomo v Kiberpipini kinodvorani[1].

Kot dogovorjeno na prejšnjem sestanku, bo druga polovica tokratnega sestanka 
namenjena projektu Prosto Programje za NVO; ostale točke pa prosim, da tokrat 
(res) sami dodate na dnevni red:
http://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/6


lp,
Matija

-.-.-
[1]	Kiberpipa: Kersnikova 6, Ljubljana → po stopnicah dol
	kinodvorana: okoli stopnic levo, za stopniščem → modra plišasta vrata
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110207/840c0f9c/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list