[Fellowship-Slovenia] Zapisnik sestanka 19.I.2011

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Feb 7 17:04:47 UTC 2011


Zapisnik prejšnjega sestanka je na voljo na:
https://wiki.fsfe.org/FellowshipEvents/2011-01-19 Sestanek Fellowship Slovenia

ali pa kar spodaj:

Prisotni: Andrej Čremožnik, Mitja Podreka, Simon Delakorda, Matija Šuklje, 
Milan Lazarevič, Gašper Žejn
cca. 18.00 — 21.00
 
\\ Open data

* Joy of Stats je BBC-jeva zanimiva dokumentarna oddaja na temo statistike in 
open data (obstaja legalno na YouTube)
 
\\ Prosto programje

* v KDE je možno direktno uporabljati vsebino torrentov prek Magnet linkov kot 
navadne datoteke (dodaj linke)

* projekt „Prosto programje za NVO“ (delovni naslov)

	+ intro: NVO se podpojem civilne družbe; tu je vedno problem financiranje; 
NVO je pogosto ideja prostega programja blizu; začeli bi nov projekt, ki bi 
bil dolgoročno naravnan in dolgoročno financiran, ki bi delal in vzdrževal 
(tudi) infrastrukturo, da bi to delovalo.

	+ kako začeti?
	identificira se relevanten razpis
	lahko na RS, EU ali drugem nivoju
	možno bi bilo nekaj dobiti iz naslova EU strukturnih skladov za NVO 
(problem: pride na dve leti in je že mimo)
	Simon D. vpraša na CNVOS
	kot ideja naj bi bilo tudi kontaktiramo MVA, Hevreka ← jih kdo pozna?
vsebina v 4 sklopih
	pregled obstoječega stanja na področju PP za NVO (dosedanji projekti, 
spletne strani, CD-ji)
	delni seznam na Pad: http://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/3
	*pogljobljena* identifikacija potreb na področju PP za NVO
	kako zagotovit te potrebe (spletna stran, CD/DVD, USB, kaj?) in kako to 	
vzdrževati ter financirati; tudi izobraževanja in promocija
	ideja za promocijo: SIRIKT
	mreženje
	mreženje NVO in civilne družbe, da se vzpostavi neka neformalna 
koordinacija, da bi se s širša javnost lahko vključila v to tematiko
vprašanje koliko je splošna javnost 
	možna medijska promocija
	možno sofinanciranje
	Fellowship skupina Vienna?

	+ naloge:
	Simon D.: vpraša CVNOS
	Matija Š.: piše vsem možnim zainteresiranim, da nej se naslikajo na 
nasledn Fell. sestnek → zadnja (dooooolga) točka bo PP NVO
	stik za MVA → še na voljo za prostovoljce ;)
	stik za Hevreka → še na voljo za prostovoljce ;)
 
\\ Odprti standardi

Google je objavil, da ne podpira več h.264 ampak samo še WebM (in Ogg/Theora)
kot je Andrej Č. izpostavil, je WebM trenutno najbolj odprt video format, ki 
ga imamo. Edina napaka, ki jo še ima (če bo sprejet kot IETF „standard“) je, 
da ga določa samo Google in ne nek odprt konzorcij.
zanimiv blog post: http://carlodaffara.conecta.it/?p=585
 
\\ Nevtralnost interneta

EU LIBE o blokiranju interneta ← ukrepamo? kako?
za pogledat kako zgleda v EP. Če ni panike, ne trošit energije
dodaj blog post o post-ACTA http://matija.suklje.name/?q=node/210
poročilo EC glede IPRED — http://www.laquadrature.net/en/ipred-consultation-
is-decisive-for-the-future-of-the-internet 
http://fsfe.org/projects/ipred2/ipred2.en.html
TPPA — naslednik ACTA :P — http://tppwatch.org/
 
\\ Organizacija

Matija Š. ima dobro+slabo novico
dobra: vedno bolj je aktiven v FSFE (in končuje faks)
slaba: zato ima vedno manj časa za Fellowship
ker ima Matija Š. veliko dela z FSFE, bo pošiljal zanimive linke predvsem na 
svojo stran pod: http://matija.suklje.name/?q=taxonomy/term/290
 
\\ Razno
FSFE ima novo stran — http://fsfe.org


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110207/7bd8d040/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list