[Fellowship-Slovenia] FOSS in lokalne volitve

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 8 16:10:15 UTC 2010


Lokalne volitve so že pred vrati in mediji predvolilni boj se pričenja.

Kar je odlična priložnost, da bi kandidate in liste opozorili o pomembnosti 
prostega programja in odprtih formatov ter jih vprašali kaj je njihovo osebno 
in strankarsko stališče glede te problematike.

Toliko na hitro o ideji. Predlagam pa, da se o tem tudi v živo pomenimo na 
sestanku.


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100908/0f91742f/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list