[Fellowship-Slovenia] Ustavimo ACTA v Evropskem parlamentu *danes*!!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 8 14:30:02 UTC 2010


ACTA sicer še ni ustavljena[], je pa v Evropskem parlamentu bila danes 
sprejeta pisna deklaracija 12/2010[], ki zahteva javnost dokumentov in 
razprave ter, da se stanje v EU glede zasebnosti ne poslabša z ACTA.

Slovenski Evropski poslanci, ki so podpisali WD 12/2010:
* Tanja Fajon
* Jelko Kacin
* Alojz Peterle
* Zoran Thaler
* Ivo Vajgl
* Milan Zver

Edino Romana Jordan Cizelj ni je podpisala.

Če je kdo od vas pomagal pri tem razvoju, prav iskrena hvala! :)


lp,
Matija
-.-.-
[]	http://www.laquadrature.net/en/european-parliament-vs-acta-rejection-is-
the-only-option
[]	http://www.laquadrature.net/wiki/Written_declaration_ACTA_12/2010
[]
[]
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100908/1a87da6a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list