[Fellowship-Slovenia] Pirate Party in FSFE (Was: Re: Zapisnik sestanka 05.10.2010)

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Oct 25 18:33:18 UTC 2010


Dne ponedeljek 25. oktobra 2010 ob 11:50:18 je Mitja Podreka napisal(a):
> On 19. 10. 2010 10:19, Andrej Čremožnik wrote:
> > Tokrat odgovarjam kot član PSS;
> > 
> > Ideja je bla, da bi naredil prezentacije na splošno o
> > pomembnejših/koristnejših odprtokodnih programih in live predstavitev
> > delovanja linux namizja. Najprej bi stopili v kontakt s profesorji z
> > bivših srednjih šol, če bi bili pripravljeni posvetit kakšno razredno
> > uro temu. Na moji bivši šoli vem vsaj za 2, ki bi bila tega 100%
> > vesela. Če bi se stvar prijela, bi za nadaljno širjenje poskrbeli kar
> > sami dijaki. Na vsakem predavanju bi ob koncu naredili reklamo za PSS,
> > FSFE in slovenske odprtokodne skupnosti.
> 
> Žal je moja šola je kar daleč, pa tudi čas za to bi le stežka našel.
> Bi pa našel čas za do-gradnjo ali nad-gradnjo ideje in sicer z uradnim
> seminarjem učitelje. Pri nas letno pripravimo kakih 30 tovrstnih
> seminarjev, ki so financirani in točkovani s strani MŠŠ. Pogovarjal sem
> se z kolegico, ki ima to konkretno na skrbi, ki pravi da bi z veseljem
> izpeljali zadevo. Sevceda moramo mi pripraviti program in najti
> predavatelje. Glede na to, da je učiteljem v interesu obiskovati
> tovrstne tečaje (plača jih šola in prinesejo točke potrebne za
> napredovanje) bi bilo nespametno izpustiti tudi ta aspekt slovenskega
> izobraževalnega sistema.
> Ker gre za zelo sorodne vsebine bi lahko program (za dijake in njih
> učitelje) zasnovali skupaj.

Če skupaj stopimo, bi verjetno lahko dobili dovolj ljudi, da bi pokrili tak 
tečaj.

Bonus pike za napredovanje so lahko precejšen motivator za učitelje in menim, 
da bi tak prvi stik bil lahko zelo ploden za nadaljnji napredek s tega 
področja.

Bi o tem kaj več na sestanku[1] naslednji teden?

> p.s.: Glede na to, da smo prostovoljci, ne bi posebej poudarjal, da so
> predavatelji honorirani. Lahko pa se honorarju odrečemo v korist enega
> izmed OSS projektov.

Super! Opcija bi bila tudi, da se donira ali FSFE ali pa seveda enemu (ali 
večim) od FOSS projektov.lp,
Matija

-.-.-
[1]	Dnevni red v nastajanju: http://titanpad.com/TBxgCcKinU
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101025/737d8a5e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list