[Fellowship-Slovenia] Zapisnik sestanka 05.10.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Oct 22 14:10:48 UTC 2010


Dne petek 15. oktobra 2010 ob 09:25:54 je Andrej Kositer napisal(a):
> V COKSu pripravljamo pobudo, ki jo bomo javno naslovili na novoustanovljeni
> Strateški svet za informacijsko družbo
> http://www.informacijskadruzba.si/index.php/strateski-svet-id (mimogrede,
> v katerem sedijo večinoma predstavniki "dvornih dobaviteljev" -
> http://www.informacijskadruzba.si/index.php/lani) ki je zasedal včeraj.

Kul. To kaj napreduje?


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101022/fb1de572/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list