[Fellowship-Slovenia] Pirate Party in FSFE (Was: Re: Zapisnik sestanka 05.10.2010)

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Tue Oct 19 10:06:13 UTC 2010


Dne torek 19. oktobra 2010 ob 10:19:32 je Andrej Čremožnik napisal(a):
> Ideja je bla, da bi naredil prezentacije na splošno o
> pomembnejših/koristnejših odprtokodnih programih in live predstavitev
> delovanja linux namizja. Najprej bi stopili v kontakt s profesorji z bivših
> srednjih šol, če bi bili pripravljeni posvetit kakšno razredno uro temu. Na
> moji bivši šoli vem vsaj za 2, ki bi bila tega 100% vesela. Če bi se stvar
> prijela, bi za nadaljno širjenje poskrbeli kar sami dijaki. Na vsakem
> predavanju bi ob koncu naredili reklamo za PSS, FSFE in slovenske
> odprtokodne skupnosti. Prikriti cilj akcije je seveda rekrutiranje in
> organizacija somišljenikov.

Hvala za več informacij.

Projekt se sliši zelo zanimiv. In me ne bi čudilo, če bi kdo s te liste bil 
pripravljen pomagati! Kar se tiče FSFE in Fellowship pa glej spodaj.

> Lepo bi blo PSS počas uradno ustanovit.
> 
> Kdaj? - ASAP.
>
> FSFE FS sprašujemo za sodelovanje pri *tem* projektu. Seveda nihče ne
> pričakuje, da bodo mnenja vedno sovpadala.


Kot rečeno je FSFE apolitična ne podpira _nobene_ politične stranke, zato FSFE 
nikakor ne more podpreti projekta stranke. Lahko pa seveda po opravljenem 
projektu pohvali nek projekt (tudi stranko) in ga izpostavila kot dober vzor 
drugim. Mimogrede FSFE tudi ne bo nikoli izrazila podpore samo nekemu 
posamičnemu proizvajalcu — tudi ne _posamičnega_ FOSS projekta!

Kot Fellowship skupina bi lahko sicer projekt uradno podprli, če bi večina 
glasovala za. Moje osebno mnenje pa je, da bi bilo bolj smotrno, da bi tudi 
Fellowship skupina delovala apolitično in kot združevalni prostor za *vse*, ki 
podpirajo prosto programje, odprte formate in odprte standarde — ne glede na 
to kateri stranki, veri itd. pripadajo.

Člani te liste — Fellowji enako kot tisti, ki zgolj sledijo listi — pa se 
seveda lahko sami vsak zase odločijo ali bodo sodelovali z (bodočo) PSS na tem 
projektu. Pri tem se lahko seveda tudi izrazijo kot pripadniki Fellowship 
skupine in/ali simpatizerji FSFE.

Glede uporabe logotipov ipd. pa logično velja, da lahko kdorkoli (tudi 
politične stranke) delijo FSFE in Fellowship letake ipd. za promocijo prostega 
programja, odprtih standardov in formatov. Pri tem pa razen, če FSFE oz. 
Fellowship tega izrecno ne dovoli, ne sme na iste letake ipd. oz. mora biti 
očitno, da FSFE oz. Fellowship ne sodeluje ali uradno podpira projekta (kadar 
ga ne).

Tudi lahko kdorkoli (tudi politična stranka) izrazi, da podpira FSFE in/ali 
Fellowship.

Mogoče bi pomagala analogija — kako bi si mislili o Amnesty International ali 
GreenPeace, če bi se njihov logotip pojavljal na plakatih in letakih neke 
politične stranke ali korporacije? Koncept je zelo podoben.

Upam, da sem s tem razložil problem in da nisem nikogar, ki bi ga projekt 
sicer zanimal odvrnil od njega.


lp,
Matija

P.S.		Se opravičujem za daljši e-mail, ampak se mi je zdelo pravilno, da to 
razčistimo za vnaprej, da če/ko pride do podobnega primera kasneje, ne bo 
potrebno znova začeti debato.
P.P.S.	Glede P2P FSFE ne izreka stališč, tudi ne glede (h)aktivizma, ki nima 
veze s FOSS. Če ima kdo osebno mnenje glede tega pa ga pri tem seveda nihče ne 
ovira, da ga izrazi ;)
P.P.P.S.	Če kdo še ni slišal neformalnega gesla FSFE, gre: „We wear suits, so 
you don't have to.“ — to upam, da razloži občasno za nekatere preveč 
„diplomatsko“ držo.
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101019/552b2169/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list