[Fellowship-Slovenia] Zapisnik sestanka 05.10.2010

Andraz Brodnik brodul at gmx.com
Thu Oct 7 07:32:49 UTC 2010


Se opravicujem, ker me ni bilo.

Imam dodatek glede ključnih oseb v politiki, ki so zadovzeni za IT. 
Pri trenutno vladajoci stranki SD je njihov poslanec Luka Jurij, dosti
navdusen za OSS.
 
http://vimeo.com/2919886

Vprasanje je kaj v "praksi" (v parlamentu naredi glede tega).

Se mu opravicujem če so bile v parlamentu predstavljene te ideje.

LP bro

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101007/97a32bcb/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list