[Fellowship-Slovenia] Neprimerna uporaba Word dokumenta na strani MOL

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Nov 25 14:25:58 UTC 2010


Spoštovani,

lepa hvala za hiter odgovor in dodatno obrazložitev.

V kolikor boste v prihodnje potrebovali kakšen nasvet ali informacijo glede 
uporabe odprtih formatov, smo vam z veseljem na voljo.


lep pozdrav,

Matija Šuklje
koordinator FSFE Fellowship skupine Slovenija

Dne četrtek 25. novembra 2010 ob 11:05:37 je Alenka Rebec napisal(a):
> Gospod Matija Šuklje, lepo pozdravljeni.
> 
> Hvala za konstruktivno pripombo, ki jo bomo upoštevali.
> 
> Res pa je, da dodatne novičke o posameznih zaporah objavimo le pri tistih,
> kjer predvidevamo morebitne večje zastoje in to bolj kot dodatno
> opozorilo. Drugače so vse zapore cest v Ljubljani na spletnem mestu MOL
> objavljene na interaktivnem zemljevidu
> http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/ .
> 
> Prijazen pozdrav,
> 
> Alenka
> 
> 
> 
> Alenka Rebec
> Kabinet župana MOL | Odsek za odnose z javnostmi
> 
> T. +386 (0)1 306 11 17 | F. +386 (0)1 306 10 21 | W. www.ljubljana.si
> 
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Glavna Pisarna
> Sent: Thursday, November 25, 2010 10:57 AM
> To: Alenka Rebec
> Subject: FW: Neprimerna uporaba Word dokumenta na strani MOL
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Matija Šuklje [mailto:hook at fsfe.org]
> Sent: Wednesday, November 24, 2010 11:20 AM
> To: Glavna Pisarna
> Subject: Neprimerna uporaba Word dokumenta na strani MOL
> 
> Spoštovani,
> 
> Na spletni strani Ljubljana.si[1] ste objavili novico o popolni zapori
> Slovenske ceste med Erjavčevo cesto in Šubičevo ulico. Predpostavljamo, da
> ste želeli z grafičnim prikazom s pomočjo zemljevida zapore obiskovalcem
> spletne strani to predstaviti še bolj nazorno.
> 
> Žal, se tega ne doseže z Word dokumentom. In sicer iz več razlogov:
> 
> * Word dokument je zaprt format, kar pomeni, da za pravilen prikaz
> potrebuje točno določen program (Microsoft Word). Ker so obvestila MOL
> namenjena vsem občanom, je edina primerna rešitev uporaba odprtih
> formatov[2]. Le-ti so edini, ki omogočajo vsem, da jih uporabljajo. Svoje
> dokumente bi lahko javno objavili npr. v ODF [OpenDocument Fromat] ali PDF
> formatu.
> 
> * Splet omogoča vgradnjo slik v spletne strani, in zato bi bilo najbolj
> enostavno, če bi sliko zgolj vgradili v novico namesto, da bi moral
> obiskovalec strani odpirati dokument, da bi jo videl.
> 
> * Še bolje pa bi bilo, če bi portal MOL, ki je namenjen ravno zaporam v
> mestu[3], podpiral povezavo na točno določeno zaporo. Tako bi lahko dodali
> neposredno povezavo na zaporo, narisano na zemljevidu ali pa odsek
> zemljevida kar vgradili v stran.
> 
> Skratka: spletna stran bi bila veliko bolj pregledna in uporabna, če bi v
> prihodnje sliko (ali celo zemljevid) samo vgradili. Če že objavljate
> dokumente, pa bi bilo edino pravilno, da se jih objavlja v odprtem
> formatu.
> 
> 
> lep pozdrav,
> 
> Matija Šuklje
> koordinator FSFE Fellowship skupine Slovenija[4]
> 
> -.-.-
> [1]	http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/70118/detail.html
> [2]	FSFE definicija odprtih formatov:
> http://fsfe.org/projects/os/os.en.html
> [3]	
http://zapore.gis.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=MOL_Zapore@Ljubljan
> a [4]	FSFE Fellowship skupina Slovenija je neformalna skupina posameznikov,
> ki se zavzemajo za prosto programje, odprte standarde in odprte formate —
> http://wiki.fsfe.org/groups/Slovenia

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101125/4f812b0a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list