[Fellowship-Slovenia] Neprimerna uporaba Word dokumenta na strani MOL

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Nov 24 10:20:16 UTC 2010


Spoštovani,

Na spletni strani Ljubljana.si[1] ste objavili novico o popolni zapori 
Slovenske ceste med Erjavčevo cesto in Šubičevo ulico. Predpostavljamo, da ste 
želeli z grafičnim prikazom s pomočjo zemljevida zapore obiskovalcem spletne 
strani to predstaviti še bolj nazorno.

Žal, se tega ne doseže z Word dokumentom. In sicer iz več razlogov:

* Word dokument je zaprt format, kar pomeni, da za pravilen prikaz potrebuje 
točno določen program (Microsoft Word). Ker so obvestila MOL namenjena vsem 
občanom, je edina primerna rešitev uporaba odprtih formatov[2]. Le-ti so 
edini, ki omogočajo vsem, da jih uporabljajo. Svoje dokumente bi lahko javno 
objavili npr. v ODF [OpenDocument Fromat] ali PDF formatu.

* Splet omogoča vgradnjo slik v spletne strani, in zato bi bilo najbolj 
enostavno, če bi sliko zgolj vgradili v novico namesto, da bi moral 
obiskovalec strani odpirati dokument, da bi jo videl.

* Še bolje pa bi bilo, če bi portal MOL, ki je namenjen ravno zaporam v 
mestu[3], podpiral povezavo na točno določeno zaporo. Tako bi lahko dodali 
neposredno povezavo na zaporo, narisano na zemljevidu ali pa odsek zemljevida 
kar vgradili v stran.

Skratka: spletna stran bi bila veliko bolj pregledna in uporabna, če bi v 
prihodnje sliko (ali celo zemljevid) samo vgradili. Če že objavljate 
dokumente, pa bi bilo edino pravilno, da se jih objavlja v odprtem formatu.


lep pozdrav,

Matija Šuklje
koordinator FSFE Fellowship skupine Slovenija[4]

-.-.-
[1]	http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/70118/detail.html
[2]	FSFE definicija odprtih formatov: http://fsfe.org/projects/os/os.en.html
[3]	http://zapore.gis.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=MOL_Zapore@Ljubljana
[4]	FSFE Fellowship skupina Slovenija je neformalna skupina posameznikov, ki 
se zavzemajo za prosto programje, odprte standarde in odprte formate — 
http://wiki.fsfe.org/groups/Slovenia
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101124/42d74f94/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list